Skip to main content

Lighthouse stöttar storsatsning på fossilfria godstransporter

28 augusti 2018

I en ny storsatsning på fossilfria godstransporter satsar Trafikverket 290 miljoner SEK på forskningsprogrammet Triple F (Fossil Free Freight). I Triple F:s konsortium finns Lighthouse som kommer bidra med kompetens kring sjöfartsfrågor.

Sverige siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer genom att 2045 få bort alla utsläpp av växthusgaser. Ett viktigt delmål är att utsläppen ska reduceras med 70 procent till år 2030. Det är bakgrunden till forsknings- och innovationsprogrammet Triple F (Fossil Free Freight), som fokuserar på ett fossilfritt godstransportsystem.  Programmet Triple F har arbetats fram i bred konsortiesamverkan under ledning av den konkurrensneutrala samarbetsplattformen CLOSER vid Lindholmen Science Park och Sveriges två största forskningsinstitut inom transportforskning, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och RISE (Research Institutes of Sweden).

– Långsiktigheten och vår breda samverkan – den kombinationen ger oss goda förutsättningar att åstadkomma en omställning till en fossilfri godstransportsektor och samtidigt bidra till att Sveriges konkurrenskraft ökar, säger Maria Oscott som blir programföreståndare och samordnare av det breda samarbetet från Lindholmen Science Park i Göteborg.

Fokus kommer riktas mot tre stora utmaningar:

  • Ett mer transporteffektivt samhälle.
  • Energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster.
  • Ökad andel förnybara drivmedel.

Lighthouse är en av de deltagarna i Triple F:s konsortium och kommer att fungera som en triple helix-grupp med speciell kompetens kring sjöfartsfrågor

- Genom våra partners och medlemmar har vi inom Lighthouse en samlad maritim spetskompetens och kunskap från akademin, institut, industrin och samhället. Vi vill bidra med kloka och innovativa förslag som passar in i satsningen, säger Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

Triple F kommer ha sin huvudnod och programkontor på Lindholmen Science Park, på samma plan som bland annat Lighthouse, RISE, CLOSER och SAFER.

- Redan nu möts och samverkar vi och min förhoppning är att samarbetet kommer öka ytterligare. Vi står inför en utmaning som måste lösas över transportslagens gränser och sjöfarten som är ett väldigt energieffektivt transportsätt kan vara en starkt bidragande faktor till att nå målet om fossilfria godstransporter, säger Åsa Burman.

Trafikverket har initierat och finansierar – med 290 miljoner kronor – programmet som ligger i linje med den nationella godstransportstrategi regeringen lade fram i juni. Efter hand kommer programmet att arbeta aktivt för att fler aktörer ska gå in som finansiärer.


Dela på