Skip to main content

LNG har också en framtid

17 Maj 2021

Det pratas mycket om väte och ammoniak som framtidens fartygsbränslen. Men räkna inte bort LNG, menade talarna på ett webinar som DNV GL arrangerade i förra veckan. Nästan 20 procent av alla nya fartyg som beställts hittills under 2021 ska gå på naturgas.

Idag går mindre än en procent av världens fartyg på alternativa bränslen, men de kommer bli fler. Förra året utgjorde de 22 procent av alla beställningar på nybyggnationer. Så vad är det som beställs? Ser man till hypen och vad alla pratar om är det lätt att tro att de handlar fartyg som ska köras på väte eller möjligtvis ammoniak. Men så är inte fallet. Inte alls faktiskt. Merparten av fartygen som byggs för alternativa bränslen ska gå på LNG.

– Under de närmaste 2-3 åren kommer antalet LNG-fartyg att dubbleras samtidigt så åtgången på LNG kommer att tre- eller fyrdubblas. Anledningen är att fartygen som byggs blir allt större, sa Christos Chryssakis, affärsutvecklare på DNV GL, på ett webinar om LNG som organisationen höll i förra veckan.

Att kurvan pekar uppåt för LNG beror mycket på en förbättrad kostnadseffektivitet – ett förhållandevis lågt bränslepris gör att en investering i ett LNG-fartyg går plus redan efter 5-7 år. De klimat- och miljömässiga fördelarna med LNG spelar förstås också in. Förbränning av naturgas ger upp mot 25 procents lägre koldioxidutsläpp än konventionella fartygsbränslen. LNG släpper ger också mindre utsläpp av luftföroreningar såsom svavel och kväveoxider.

– Det är svårt att förutspå vilket bränsle som kommer att bli den dominerande lösningen efter 2030. Därför är det viktigt att vi börjar använda de bästa alternativen som finns nu och som vi kan dra nytta av. Och det vi har är LNG och LPG.

Nackdelen med LNG är att speciellt äldre motorer läcker metan vid drift. Metan är en betydligt mer potent växthusgas än koldioxid som under en 20-årsperiod fångar 86 gånger mer värme i atmosfären. Det innebär att det LNG tjänar in i mindre koldioxidutsläpp snabbt äts upp av motorernas s.k. metanslip.  Motorerna blir dock bättre, förklarade Christos Chryssakis. Katalysatorer håller på att utvecklas som hindrar utsläppen av metan. 

– Fördelen med LNG är att den kan ersättas med biogas, vilket i viss mån görs redan idag. Idag är tillgången på biogas begränsad men 2050 beräknas produktionen vara tillräcklig för att försörja en tredjedel av den fartygsflotta vi har idag.

Så hur stor del av världsflottan kommer att gå på LNG 2030? Minst 20 procent, kanske mer än 30, trodde Christos Chryssakis. En snabb poll visade att webinariets publik var inne på samma bana.  En tredjedel trodde på mer än 30 procent och merparten trodde på mer än 20 procent. Ska man tro dessa siffror så verkar alltså som om LNG har en betydande framtid inom sjöfarten.

Se webinariet LNG as ship fuel – where are we and what comes next?


Dela på