Skip to main content

Mer än var femte av ”dagens” sjömän behövs inte 2040

18 januari 2019

Införandet av smarta fartyg och ny teknik kan minska den globala efterfrågan på sjöman som arbetar efter dagens teknik med 22 procent fram till 2040. Men det betyder inte att antalet sjöman blir färre. Tvärtom, det behövs fler, men med en helt ny typ av kunskaper.
Det förutspår en ny rapport från World Maritime University.

Rapporten Transport 2040: Automation Technology Employment – The Future of Work, som finansierats av International Transport Workers Federation (ITF), är den första oberoende och omfattande bedömningen som gjorts kring hur automatiseringen kommer att påverka arbetet inom transportbranschen. Och huvudslutsatsen är att införandet av den kommer att vara "evolutionär snarare än revolutionär" och att ”trots höga nivåer av automatisering, kommer kvalificerad personal med rätt kompetens fortfarande att behövas inom överskådlig framtid. I själva verket förväntas fler arbeta inom sjöfarten 2040.

Men de kommer att ha andra typer av jobb.  De lågutbildade bland dagens sjömän kommer att bli allt färre efterhand. Införandet av en högre grad automatisering, även kallat smarta fartyg, kan minska den globala efterfrågan på dem med 22 procent fram till 2040.

Den tvååriga studien presenterades på ett möte hos International Maritime Organisation (IMO) där IMO:s generalsekreterare, Kitack Lim, noterade att integreringen av nya och avancerade teknologier i sjöfartssektorns regelverk är en nyckelfråga för IMO.

– Medlemsstaterna och industrin måste förutse vilka konsekvenser dessa förändringar kan ha och hur de kommer att hanteras, sade han enligt World Maritime University.

De tekniska framstegen är alltså oundvikliga, men kommer att ske gradvis och gå i olika takt i olika regioner. De anställda inom branschen kommer att påverkas, om än på olika sätt beroende på deras kompetensnivåer och hur hög beredskapen är i olika länder. Klart är dock att många behöver skolas om för att kunna behärska den teknik som framtiden för med sig.

Läs rapporten här


Dela på