Skip to main content

Mikael Lind första professorn i maritim informatik

03 mars 2021

Med hjälp av digitalisering kan effektiviteten, säkerheten och hållbarheten förbättras inom sjöfarten. När Mikael Lind idag höll sin installationsföreläsning till adjungerad professor i maritim informatik vid Chalmers handlade det om ett område på frammarsch.

– Informationsdelning inom sjöfarten är en gammal tradition. Redan för tusentals år sedan delade sjömän information med varandra för att ingen skulle gå på grund, sa Mikael Lind i inledningen av sin installationsföreläsning.

Idag handlar det fortfarande om säkerhet, men också om hur sjöfarten kan effektiviseras och göras mer hållbar och motståndskraftig. Med en ökad digitalisering kan marina försörjningskedjor med högre förutsägbarhet och transparens skapas. Resurs- och ruttoptimeringar kan förbättra både kapitalproduktiviteten och sjötransporternas energieffektivitet. Port CDM (Port Collaborative Decision Making), tekniken som Mikael Lind varit med och utvecklat och som använder tidstämplar för att göra hamnanlöp enklare och smidigare för alla. 

– Om en kapten får veta att processen i hamnen är tre timmar försenad kan han slå av på takten för att komma i exakt tid för lastning och avlastning. På så sätt sparas bränsle och världen förorenas mindre.

Här finns en del att göra. I världen finns runt 90 000 fartyg som tillsammans varje år gör omkring 20 miljoner anlöp i 8 000 hamnar. Men 80 procent av hamnarna har idag inte den digitala kapaciteten som krävs för att hoppa på informatikutvecklingen som nu är på frammarsch.
Men hur automatiserade kan hamnarna, som också blir hubbar i ett intermodalt transportsystem, bli?

– Det görs mycket för att göra fartyg autonoma, men jag tror majoriteten av framtidens fartyg kommer att vara så kallade smarta fartyg med stödjande autonoma funktioner ombord. Jag tror samma utveckling gäller hamnarna.

Mikael Lind är Senior Strategic Research Advisor vid Research Institutes of Sweden (RISE).
Han har initierat och lett flera öppna innovationsinitiativ relaterade till IKT för hållbara transporter av människor och varor. Han har också varit huvudförfattare till många konceptnoteringar inom marin- och transportinformatik som tagits upp av internationell handelspress. Förra året släpptes boken Maritime Informatics för vilken Mikael Lind var både redaktör och medförfattare till 12 av bokens 23 kapitel. Senare år kommer en uppföljare med ytterligare sex kapitel.

Se installationsföreläsningen här


Dela på