Skip to main content

Oförändrade anslag för sjöfartsforskning 2017

09 januari 2017

Trafikverket ska satsa minst 55 miljoner kronor på forskning och innovation inom sjöfartsområdet under 2017. Det står i Trafikverkets regleringsbrev för i år och summan är oförändrad sen förra året.

- Det är klart att vi hade hoppats på större anslag till sjöfartsområdet, det är tråkigt att det inte blev mer. Statens egna utredningar visar att behovet är minst 200 miljoner kronor för forskning och innovation inom sjöfartsområdet, säger Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

Regleringsbrev är en årlig skrivelse från regeringen som innehåller förordningar och riktlinjer för myndigheterna. I Trafikverkets regleringsbrev för 2017 inom området kommunikation står: ”Sammantaget ska minst 55 000 000 kronor användas till forskning och innovation inom sjöfartsområdet …/… Beslut om finansiering av forskning och innovation inom sjöfartsområdet ska ske i samverkan med Sjöfartsverket”.

2014 och 2015 var anslagen för forskning och innovation inom sjöfarten 50 miljoner kronor årligen. Till förra året ökade summan till 55 miljoner, samma som i år. Men mer behövs.

- Sjöfarten har stora möjligheter att bidra till att lösa klimatutmaningar och skapa sysselsättning och exportintäkter för Sverige. Det finns också ett uttalat mål från EU och regeringen om att flytta över fler godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Men då måste också den maritima sektorn få en chans att jobba med sina egna utmaningar, sin egen klimatpåverkan och hitta konkurrenskraftiga affärsmodeller. Det kräver satsningar på forskning och innovation, säger Åsa Burman.

- Trafikverkets medel för sjöfartsområdet fallet inom området för kommunikation, men den maritima sektorn berör betydligt fler områden än så. Därför hoppas vi också på ytterligare sjöfartsrelaterade satsningar från bland annat Energimyndigheten och Vinnova, fortsätter Åsa Burman.

Related content: 

Trafikverkets regleringsbrev 2017 inom området kommunikation


Dela på