Skip to main content

Segel och kompetensförsörjning engagerade i Almedalen

05 juli 2019

Det räcker inte med nya bränslen, naturens krafter måste också användas om målet om fossilfri sjöfart ska uppnås. Och då är det vind som gäller. Lighthouse egna seminarium i Almedalen lockade drygt 50 åhörare till den Maritima mötesplatsen.

IMO:s beslut om 50 procentig minskning av utsläpp fram till 2050 är bra, men inte tillräcklig sa Per Tunell från Wallenius Marine strax efter att han välkomnats upp på scen som veckans allra första talare av Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman.

– Vår ambition är att ta det ett steg längre och bli helt utsläppsfria, fortsatte Tunell.

För det krävs förstås nya bränslen, men också att man tar hjälp av naturkrafterna runt omkring fartygen – åtminstone om man som Wallenius kör oceangående transporter.
Så sol, vind och vatten alltså? Njae…

– Även om vi gödslar fartygen med solpaneler så går det inte att få ut särskilt mycket energi från det. Vågor finns det förstås väldigt mycket energi i, men det är svårt att göra framdrift av den. Därför är vind det alternativ som ser mest intressant ut för oss.

Enbart med hjälp av vinden som fångas av stående vingar hoppas man kunna få ett biltransportfartyg att segla med tio knops fart – något som skulle minska utsläppen med 90 procent. För att utveckla konceptet har Wallenius tilldelats 27 miljoner av Trafikverket. Målet är att ha ett fartyg färdigt för beställning 2021.

– Vi ska nu titta på hur skrovet och designen av seglen ska se ut och hur man kan manövrera fartyget i olika situationer, sa dagens andra talare Vendela Santén, forskare på SSPA som också är part i projektet.

Men allt handlade inte om stora fartyg. Karl Garme, forskare på KTH, presenterade den seglande lilla sensorplattformen Maribot Vane som seglat kors och tvärs i den stockholmska skärgården sedan förra året.

– Det finns ett stort behov idag av att samla information och att ge sig ut med stora bemannade fartyg är både kostsamt och miljömässigt dumt. De här små farkosterna klarar sig bra själva men är inte dyrare än att man kan förlora en eller två.

Ett par dagar senare, på onsdagen, var Lighthouse med och arrangerade en frågeduell mellan ungdomspolitiker och industrirepresentanter. Tema:  Hur säker ställer vi framtidens kompetensförsörjning till sjöfarten? Nyckel: Sjöfarten måste synas mer för att locka ungdomar. Det höll i alla fall publiken med om när Lighthouse kommunikatör Lars Nicklason, som moderade duellen tillsammans med Carolina Kihlström från Svensk Sjöfart, ställde frågan.

– Sjöfarten har tyvärr lite dåligt rykte. Både från näringsliv och politik. Inför morgondagens kompetensförsörjning är det jätteviktigt att se till att högutbildade väljer att jobba på svenska företag och rederier, sa Anton Roos från Kristdemokratiska Ungdomsförbundet.

– Jag tror att ungdomar i dag har en väldigt diffus bild av sjöfarten och stereotypa föreställningar om att jobba till sjöss. Det måste förändras, sa Joar Forsell från Liberala Ungdomsförbundet.

– Klimatomställningen är en av frågorna som är viktigast för dagens unga så om man kombinerar det klimatengagemang som finns inom svensk sjöfart med att synas mer så tror jag man har goda möjligheter att rekrytera i framtiden, sa Viktor Rundqvist från Centerpartiets Ungdomsförbund.

Niclas Mårtensson, VD, Stena Line, var inne på samma linje.
– Miljöfrågan är extremt viktig, inte bara för att rädda planeten, utan också för att vara framtida attraktiv arbetsgivare. Det går hand i hand. Jag tror också det är viktigt att vi inte förblir såpass mansdominerande som vi är. 96 procent av alla som arbetar inom industrin är män. Det håller inte om vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Christer Bruzelius, VD, Destination Gotland pekade på det ansvar som ungdomspolitikerna får när väl de kommer till makten. Han jämförde med politiken i Danmark som sedan länge bestämt sig för att landet ska vara en ledande sjöfartsnation – något Sverige inte är.

– 90 procent av all export/import går över köl. Ni kan hjälpa hela sjöfartsbranschen genom att visionärt blicka framåt och säga att den här branschen måste få spela en stor och viktig roll i Sverige.Related content: 


Dela på
Senaste nytt