Skip to main content

Stort intresse för smarta fartyg

06 december 2016

Ett 80-tal personer från ett flertal länder besökte Lighthousesemiariet, Autonomous vessels – a higher degree of autonomy for increased safety. Nu fortsätter arbetet för en svensk satsning på smarta fartyg.

Seminariet  täckte såväl affärsmodeller för autonom sjöfart som människans roll ombord det framtida smarta fartyget. Och seminariet uppmärksammades även utanför den maritima världen av såväl nationella TV 4 Nyheterna som Sveriges Radio P4 Göteborg.

- Det är väldigt positivt att vi får fokus på den här frågan. Det har varit ett väldigt intressant seminarium som gett många nya kontakter och jag tror vi definitivt har kommit ett steg närmare en svensk satsning på det här området, säger Åsa Burman, verksamhetschef Lighthouse.

Lighthouse har gjort en förstudie om smarta fartyg och autonom säkerhet och nu samlat industri, akademi och samhälle. Vad blir nästa steg? 
- Nästa steg blir att försöka söka finansiering för ett större projekt för att göra tester i simulatorer och ombord på fartyg. Vi kommer att träffa aktörer från Finland och Norge i januari och i början på februari.

Vad är målet?
- Ett viktigt mål är att öka säkerheten och effektiviteten inom sjöfarten med utgångspunkt i fartygets egna system. Vi kan likna det med hur ett fordon själv till exempel kan bromsa eller väja. I slutändan handlar det om att skapa en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim näring, säger Åsa Burman.

Related content: 


Dela på