Skip to main content

Sverige värd för 15:e internationella workshopen om fartygsstabilitet

20 juni 2016

Strålande sommardagar välkomnade 88 deltagare från 19 olika länder till den femtonde upplagan av den internationella workshopen, ISSW, om fartygsstabilitet. För första gången hölls den tre dagar långa workshopen i Sverige och under åtta olika sessioner diskuterades 34 olika konferensbidrag.

Kostas Spyrou, ordförande för STAB, International Standing Committee, välkomnade och önskade alla en givande workshop. Anders Hermansson, Näringsdepartementet och ämnesråd för den maritima strategin sa att när det gäller komplexa frågor såsom fartygsstabilitet är internationellt samarbete särskilt viktigt, och fartygsstabilitet och säkerhet är av yttersta vikt för den svenska maritima sektorn.

De åtta olika sessionerna hade följande innehåll:

  • Andra generationens intaktstabilitetskriterier – hur säkerställer man att intakta, fungerande fartyg är stabila. Pågående kriteriearbete inom IMO.
  • Validering av numeriska metoder - hur säkerställer man att numeriska, matematiska modeller stämmer överens med verkligheten?
  • Nya metoder för fartygsstabilitet - hur kan man dra nytta av den ständigt ökande datorkapaciteten, utveckla avancerade simuleringsmodeller och utnyttja dessa praktiskt i analys, design och även vid drift av fartyg?
  • Numeriska och stokastiska metoder - vågorna är typiskt stokastiska och hur modellerar man den oregelbundenheten och hur analyserar man fartygets responser som en stokastisk process.
  • Skadestabilitet för passagerarfartyg – hur ser man till att fartyg är robusta efter att en skada skett.
  • Rulldämpning – hur ett fartygs rullningsrörelse dämpas. Viktigt för såväl fartygets säkerhet som för komfort ombord.
  • Operationella aspekter på ett fartygs stabilitet – hur ger man besättningen så bra förutsättningar som möjligt till att föra fram fartyget på ett säkert och effektivt sätt.
  • Örlogsfartygs stabilitet – exempelvis extrema skrovformer och höga hastigheter innebär helt andra aspekter för fartygsstabilitet.

I varje session hölls korta presentationer av konferensbidragen och därefter livliga diskussioner om de olika bidragen. Workshopen arrangerades av Chalmers och Kungliga Tekniska Högskolan med Lighthouse som medarrangörer.

Kostas Spyrou, ordförande STAB och Anders Rosén, KTH.

- Det har varit en framgångsrik workshop om fartygsstabilitet. VI har täckt alla väsentliga aspekter av fartygsstabilitet,. Det har också varit en mycket bra närvaro, säger Kostas Spyrou, ordförande i STAB, International Standing Committee, och professor i dynamisk stabilitet och säkerhet vid National Technical University i Aten.

Vad kan en sådan här workshop leda till?
- Vi kan öka kunskapen inom fartygsstabilitet och också föra den kunskapen närmare industrin. Vi har två uppgifter, den ena att är att öka kunskapen och utvecklingsnivån, genom vetenskapliga bidrag, och den andra att göra detta arbete relevant och användbart för industrin, och på så sätt få bättre och säkrare fartyg, säger Kostas Spyrou.

Mer information om workshopen och konferensbidragen finns här: http://www.shipstab.org/

Focus on dialogue when world's leading researchers in ship stability gathers in Stockholm


Dela på