Skip to main content

Välkommen på Innovationsworkshop

07 september 2015

Innovationsworkshopen är ett initiativ från Vattenbussen och KTH i deras projekt Vattenvägen 365. Projektet syftar till att utveckla attraktiva och hållbara städer och ett hållbart samhälle. Det handlar om hur man ska använda urbana vattenvägar, kollektivtrafik och stadslogistik på det bästa sättet.

Hej Susanna Kihl, projektkoordinator på Vattenvägen 365 och VD på Vattenbussen.
Vad händer på innovationsworkshopen den 15 september?

Workshopen är den första i sitt slag. Det är ett initiativ för att samla en bredare skara för att diskutera urbana vattenvägar. Vårt uppdrag är att samla in och sprida forskning inom vårt område och det är ett av syftena med detta möte. Vi vill presentera vad vi har gjort så här långt, exempelvis projektet Koll på Vatten, som avslutades i våras och vi skulle vilja få deltagarnas kommentarer och tankar om ämnet.

Vem borde komma?
Vi vill ha en god blandning av deltagare och förhoppningsvis kommer de från alla delar av Triple Helix, industrin, akademin och samhället. Det kan vara skeppsbyggare, de som jobbar med bränslen eller framdrift men också från kollektivtrafiksektorn och byggsektorn, vilka kan komma att påverkas om vattenvägarna används mer än tidigare. Det skulle också vara intressant med fordonstillverkare som är vana vid serieproduktion. Och också alla andra som är intresserade av ämnet.

Vad ska ni göra med materialet ni får från workshopen?
Det beror på vad vi får men vi kommer inte att hålla det för oss själva. Det är viktigt att vi sprider kunskapen. Nu bygger vi en ny hemsida som kan nås på www.waterway365.com. Materialet kommer att läggas där. Men det är mycket upp till deltagarna och vad de bidrar med. Om någon kommer med nya perspektiv kan vi även starta ett nytt gemensamt projekt baserat på den input vi får.

Workshopen hålls på svenska.


Related content:

http://www.vattenbussen.se/Aktuellt/34015_Innovationsverkstad_15slash9


Dela på