Skip to main content

Våga satsa på innovativa transportlösningar på vatten

25 april 2016

Transporter över vatten måste tas med i planeringen när infrastrukturen byggs ut i Göteborg (och i andra städer med vatten). Resor med färja får inte bara begränsas till nöjesturer under semestrar och ledighet utan ska vara ett alternativ för att ta sig till jobbet. Det menade Åsa Burman verksamhetschef på Lighthouse som talade på Swedish Maritime Day.

– Älvtrafiken är en viktig del av kollektivtrafiken men räknas idag inte in i stomnätet och kräver inte samma framförhållning, enligt en målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille som är ute på remiss. Jag säger tvärtom. Vi måste våga satsa på innovativa transportlösningar på vatten! Vi har stora möjligheter att transportera folk tvärs över istället för runt, sa Åsa Burman.

I Göteborg har man varit framgångsrika med att testa innovativa lösningar som elbussar och naturgas som drivmedel då det varit problem med för mycket utsläpp från bussarna. Åsa Burman menade att det går att testa samma sak på fartyg.

– Skulle vi inte kunna ha älven som arena för att testa nya tekniker, nya bränslen, nya sätt att transportera oss? Min stora fråga är hur vi får med sjöfarten i planeringen när det gäller infrastruktur och kollektivtrafik, och hela vårt samhälle framöver, sa Åsa Burman.

En annan fråga som Åsa Burman ställde sig var: vad är underhållskostnaden på vatten?

– Volymerna i Göteborgs hamn minskar inte men det är större fartyg idag. Det finns utmaningar med en maritim integration för att det ska gå smidigt, sa Åsa Burman.

Idag passerar 200 000 vägfordon per dygn över Älven till Hisingen, ca 240 tåg och 250 färjor. En linbana planeras.

– Var är det trångt? Det är väldigt lite trångt på vattnet. Det borde väl vara en möjlighet att se om man kan utnyttja vattnet mer? sa Åsa Burman.

Elin Kristensson som är kommersiellt ansvarig på Northern Energy Services menar att Sverige måste bli en sjöfartsnation internationellt, att öka konkurrensen gentemot både grannländer och kontinenten.

– Vi arbetar enligt visionen att vi alltid ska göra vårt bästa, för då kommer andra att tycka att vi är de bästa, sa Elin Kristensson.

Text och foto: Katarina Wignell

Fakta
Swedish Maritme Day arragerades av det västsvenska marititma klustret som arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling inom den maritima näringen.
Läs hela programmet här. (PDF)


Dela på