Skip to main content

Video: Gods och avfall på Göteborgs vattenvägar

06 april 2017

Under två veckor fraktar projektet DenCity gods och avfall på Göteborgs vattenvägar. Ett projekt som visar på vattenvägens möjligheter.

https://youtu.be/oo8O8sJA62s

DenCity är ett samverkansprojekt som leds av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet, CLOSER, vid Lindholmen Science Park. DenCity utvecklar innovativa lösningar för hållbar person- och godsmobilitet i täta stadsdelar med höga krav på attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet.

Urbana vattenvägsleveranser är ett av projektets sju fokusområden och ska visa på möjligheten att kombinera transporter av gods till den täta staden med transporter av avfall därifrån. En viktig del i DenCitys arbete är att ta steget från skrivbordet till verkligheten och det gör man bland annat på Göteborgs vattenvägar.

- Rent konkret innebär det att vi varje morgon hämtar upp två godscontainrar vid DHL vid Stig Center i Göteborg, de kör vi ner och lämnar av, en vid Rosenlund inne i Göteborg och en vid Lindholmen på Hisingen. Vi lastar även av två tomma containrar för avfall och lastar på två fulla containrar med avfall. Avfallet förs till kraftvärmeverket i Sävenäs där det förbränns och blir el och värme. Sen på eftermiddagen har vi en returtransport, säger Martin Svanberg på SSPA som är projektledare.

Varför gör ni detta?

- Det har gjorts skrivbordsutredningar som visar att det borde funka, men vi måste även genomföra det i verkligheten, dra lärdomar, se vilka oväntade händelser som kan uppstå, mäta hur lång tid de olika momenten tar, se hur det faktiskt fungerar, säger Martin Svanberg.

Mitt in i staden
När projektet visades upp vid Lindholmskajen var uppslutningen god med bland annat tjänstemän från Göteborgs stad som representanter från transportindustrin.

- Det här är otroligt spännande, det kanske kan revolutionera citylogistiken, säger Malin Andersson, Trafikkontoret, Göteborgs stad. 

- Man kan komma nära, mitt in i staden med hjälp av en infrastruktur som inte har trängsel, där det finns gott om kapacitet. Se på älven, som är ganska så tom i Göteborg. Den borde vi kunna fylla istället för att korka igen vägarna.

Vad ser du framför dig?

- I det korta perspektivet ser jag fler tester, fler samarbeten och samverkan av den här typen för att hitta riktigt goda lösningar som båda passar stadens utveckling, som passar de investeringar vi klarar av att göra i kajer men som också passar affärsuppläggen och logistikuppläggen för godsoperatörerna. I det lite längre perspektivet hoppas jag att även älven ska flöda av liv, säger Malin Andersson.

Ta fasta på intresset
Efter att testperioden på två veckor är över ska alla data utvärderas och se hur användningen av vattenvägen skulle kunna skalas upp och bli en kommersiell lösning i framtiden.

- Sen tror jag också att nästa steg är att ta fasta på intresset. Det är många intresserade aktörer här idag och vi kan ta fasta på det i nya forskningsprojekt, i nya samverkansprojekt och framför allt där man satsar på infrastrukturen, på kajer som kan hantera det här och att man börjar bygga elpråmar som är hållbara och som kan avlasta den tunga trafiken på Göteborgs vägar, säger Martin Svanberg, SSPA.

Related content: 


Dela på