Skip to main content

100 hamnar med grön ammoniak räcker långt 2050

11 januari 2024

Grön ammoniak kan täcka stora delar av den globala sjöfartens bränslebehov år 2050. Riktar man in sig på de 100 hamnar där bränsleefterfrågan är som störst kan över 60 % av behovet täckas. Det visar ny forskning från Environmental Change Institute (ECI) vid universitet i Oxford.

Grön ammoniak, som tillverkas genom att spjälka vatten genom elektrolys som drivs av förnybar el, är sedan några år ett av de mest omskrivna alternativa bränslen som snabbt skulle kunna minska koldioxidutsläppen i sjöfarten. Men det finns också stora osäkerheter kring ammoniak, till exempel kring hur och var man ska investera för att skapa den infrastruktur som kan leverera en effektiv och livskraftig bränsleförsörjningskedja.

För att vägleda investerare har forskare vid universitetet i Oxford studerat detta och utvecklat ett modelleringsramverk. Detta kombinerar en modell för bränsleefterfrågan, en för framtida handelsscenarier samt optimeringsmodell för produktion, lagring och transport av grön ammoniak för att hitta de bästa platserna för att möta framtida efterfrågan på fraktbränsle.

Så vad kommer de fram till? Jo, för det första blir det så klart dyrt – ungefär 2 biljoner dollar kommer att behöva investeras för att övergå till en bränsleförsörjningskedja av grön ammoniak till 2050. Och industrin kommer att bli regionaliserad; grön ammoniak kommer främst att produceras nära ekvatorn i länder med riklig mark och hög solpotential och sedan transporteras till regionala centra för efterfrågan på marint bränsle. Därför finns det största investeringsbehovet i Australien som ska försörja de asiatiska marknaderna, men stora stora produktionskluster förutspås också i Chile (för att försörja Sydamerika), Kalifornien (för att försörja västra USA), Nordvästra Afrika (för att möta den europeiska efterfrågan) och den södra Arabiska halvön (för att möta lokal efterfrågan och delar av södra Asien).

Enligt forskarnas modelleringar kommer det att finnas en stor ojämlikhet i efterfrågan på grönt ammoniakbränsle bland de 1360 hamnar man studerat. Det innebär att en betydande del av sjöfarten kan ställas om till fossilfrihet om man riktar sig på de största hamnarna först. Om grön ammoniak tillgängliggörs i de 50 hamnar i världen med störst bränsleefterfrågan så skulle nästan hälften av efterfrågan (45,7 %) på grön ammoniak kunna tillgodoses. Med de 100 största hamnarna blir motsvarande siffra 62 procent.

Regionalt kan ojämlikheterna bli ännu större. I till exempel Oceanien, Nordafrika, Sydasien och Sydostasien kan över 60 % av bränsleefterfrågan tillgodoses om man inriktar sig på de 10 främsta regionala bränslehamnarna.

Eftersom produktionen kommer att förläggas i länder nära ekvatorn kommer vissa regioner producera väldigt lite ammoniak – Europa kommer till exempel att förbruka runt 10 % ammoniaken i forskarnas scenarier, men producera mindre än 0,05 % av det globala utbudet.

Till rapporten


Dela på