Skip to main content

Är det möjligt att få alla länder att följa IMO:s skärpta klimatmål?

31 augusti 2023

Ja visst, svarade Roel Hoenders, chef för klimatåtgärder på IMO, när han fick frågan av Lighthouse chef Åsa Burman under en paneldiskussion på Frihamnsdagarna i Göteborg. Om två år ska alla länder ha skrivit under ett bindande åtgärdspaket som ska göra sjöfarten helt fossilfri till 2050.

– De tekniska styrmedlen kommer att kompletteras med ekonomiska styrmedel som gynnar de fartygsägare som går i bräschen och som minskar prisgapet till de dyrare förnybara bränslena. 2025 ska allt vara på plats, lovade Roel Hoenders.

– Jag hoppas verkligen det blir av. Utan bindande avtal kommer vi aldrig att klara det. Det räcker inte med att säga att vi har som mål att bli fossilfria 2050, sa Nick Lurkin, klimatansvarig på Nederländernas redarförening.

Paneldiskussionen ägde rum under Frihamnsdagarna på Sustainable Maritime Transport Forum – en seminariedag som arrangerades av Nederländernas ambassad och som är deras bidrag till Göteborgs 400 års-jubileum. Åsa Burman ledde två av seminarierna – ett om hur EU:s klimatpaket påverkar sjöfarten och ett om den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s ansträngningar på klimatområdet. Dessa hamnade i blickpunkten i juli så då IMO:s tidigare mål om en halvering av utsläppen till 2050 skärptes till netto-nollusläpp ”runt” 2050.

Var det några specifika länder som drev på för förändring och andra som motsatte sig? undrade Åsa Burman.
– Beslutet fattades i konsensus av alla 175 medlemsstater. Som i alla internationella förhandlingar så finns det alltid de som är mer ambitiösa och de som är mindre. IMO är en del av FN och det finns såklart ett stort intressegap mellan utvecklade länder och mindre utvecklade och de som befinner sig i periferin på sjöfartskartan, sa Roel Hoenders.

IMG 8033På frågan om det var EU:s Fit for 55-paket som drev på förändringen i IMO svarade Hoenders att klimatet är en global fråga.
– Det är inte bara EU som är ambitiöst. Många andra länder är det. Den nuvarande administrationen i USA, många mindre länder i stillahavsområdet... Förenade Arabemiraten som arrangerar FN:s klimatkonferens COP 28 senare blir mer och mer engagerade.

Transportkostnaderna då? Hur mycket dyrare kommer det att bli när nya regleringar och styrmedel träder i kraft? Inte så väldigt mycket dyrare, åtminstone inte i ett längre perspektiv, trodde Steven Jan van Hengel, affärsutvecklingschef, Port of Rotterdam. Roel Hoenders höll med men lade samtidigt in en brasklapp.
– Många utvecklingsländer som är beroende av sin råvaruexport är oroliga för att priserna ska stiga och att konkurrensen ska snedvridas så att handelsvägarna förändras. Det är något som vi inom IMO måste ha koll på för att behålla alla länder ombord.

På bild: Roel Hoenders


Dela på