Skip to main content

Åsa Burman på eComExpo: sjöfarten viktig del av omställningen

27 september 2023

Många slåss om kilowattimmarna. Hur ska vi skapa ett energisystem som löser hela transportsektorns behov? Bland annat genom att låta fler transporter gå sjövägen sa Åsa Burman från Lighthouse när frågorna diskuterades under eftermiddagen på eComExpo – mässan för fossilfria transporter.

Mycket handlade förstås om laddstoplar, vägar och elfördelning över landet när frågorna diskuterades i en panel med folk från bland annat Scania, Drivkraft Sverige och Energiföretagen. När Åsa Burman fick komma in efter en dryg kvart tog samtalet en annan riktning.

– Varje gång jag är här i Stockholm tänker jag: Varför använder man inte vattnet mer? I Göteborg, där jag bor, använder vi inte vattnet speciellt mycket heller. Vi har en älv som i princip är i tom och i Stockholm finns hur mycket vatten som helst som man bygger vägar runt. Det är klart att det går att flytta över mycket transporter från väg till sjöfart som ofta är väldigt mycket mer energieffektivt.

Det viktiga är inte att transporter ska gå snabbt utan att de kommer i tid. Där har också sjöfarten en fördel. Alla som har åkt en färja vet att den kommer och går på utsatt tid, förklarade Åsa Burman. Så varför utnyttjar vi inte sjöfarten mer på korta sträckor? Sitter vi fast i stuprör? undrade moderatorn Pernilla Ström.

– Det tror jag. Väldigt ofta känner nog transportköpare inte till att det finns sjöfartslösningar eller så är de krångliga att få till. Det typiskt sådana saker som vi tittar på. Hur ska vi gå tillväga för att få med det alternativet? Det har börjat ljusna. På senare tid att har fler rederier börjat sälja gröna laster.

En väldigt grön sjöfart är den som färdas med hjälp av vind. Ett projekt som fått stor uppmärksamhet på senare tid är utvecklingen av konceptet Oceanbird (som till stor del gjorts inom Lighthousesfären) och det stundande bygget av den seglande bilfraktaren Orcelle Wind som ska sjösättas 2027.

– Ett lastbilsbatteri kanske är stort men det är ingenting mot vad som skulle krävas för att ta ett fartyg över Atlanten. Så därför går man tillbaka till segel, kanske i kombination med batterier eller något annat bränsle. Så istället för att undvika vindar kommer man framöver att söka upp dem. Det kommer att alltså behövas en typ av sjömän som tål lite väder.

El kommer troligtvis aldrig att bli den stora lösningen för den långväga sjöfarten. Istället tittar sjöfarten ofta på bränslen som ingen annan är intresserad av, framför allt metanol och ammoniak.

– Men det mesta kommer ändå att produceras genom elektrolys där vätgas är bränslet. Och vad behövs för att producera det? Jo, just det, det behövs el, sa Åsa Burman.

Här kan du se alla seminarier från eComExpo 2023


Dela på