Skip to main content

Caroline Ferning, ny koordinator på Lighthouse

04 oktober 2021

Hon gillar inte att åka båt och tycker havet är lite läskigt. Caroline Fernings intresse för sjöfart bottnar i helt andra saker. Och allt började i Bryssel.

Efter avslutat samhällsvetarprogram med miljöinriktning hade Caroline Ferning planen klar. Först ett halvårs praktik på Centerpartiets Brysselkontor, efter det masterstudier med inriktning på internationellt företagande eller marknadsföring.

– Men i Europaparlamentet upptäckte jag att sjöfarten i mångt och mycket lämnades utanför den politiska diskussionen om transportslagens klimatomställning. Eftersom hållbarhets- och klimatfrågor ligger bakom mycket av min drivkraft såg jag det som ett stort problem. Så jag började rikta in mig på sjöfartsfrågor.

Hemma i Sverige igen började hon läsa logistik och transport vid Göteborgs Universitet, vilket utmynnade i en masteruppsats om sjöfartens inkludering i EU ETS.

– Sjöfarten är en jätteindustri och hela världen är beroende av den. Men ändå har ganska få koll på den och att det hittills gått ganska långsamt för branschen att ställa om. Nu verkar det dock börja hända saker och för mig känns det som extremt bra tajming att få komma in och arbeta inom sjöfarten.

Som koordinator på Lighthouse blir Caroline Ferning lite av en spindel i nätet. Hon får en nyckelroll i arbetet med Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart och med att initiera och arrangera seminarier, workshops och projekt. Hon kommer också att ansvara för Lighthouse Traineeprogram som drivs tillsammans med företag i branschen.

– Det ska bli jättekul att få lära känna sjöfarten och få en inblick i hur saker och ting fungerar. Jag gillar att nätverka och ser fram mot att vara del i att utveckla Lighthouse kontaktnät, både nationellt och internationellt. Jag ser också fram mot att sätta mig in i alla projekt som Lighthouse har på gång.

Det lär inte vara några problem. Caroline Ferning gillar att läsa rapporter. Sommarens alarmerande klimatrapport från FN:s klimatpanel har hon förstås satt tänderna i, liksom mycket annat.

– Den senaste jag läst är Europeiska energimyndighetens rapport om hur energiflödet i Europa ska bli hållbart och fossilfritt. Den kan jag rekommendera. Att läsa rapporter är det bästa sättet att få reda på saker på.

Kunskap behövs om man vill förändra något. Och den viljan har Caroline Ferning – något som tidigare utrycktes i ett politiskt engagemang.

– Det var det som fick mig att hamna i Bryssel, men för tillfället känner jag mig ganska klar med politiken. Det är inte genom långa lagstiftningsprocesser jag vill vara med och påverka. Visst de behövs också, men jag har saknat att arbeta mer konkret och handfast med frågorna, säger Caroline Ferning.

Sedan 2017 har Caroline Ferning under lov och ledigheter samt tiden efter att hon tog sin masterexamen förra året arbetat som ekonomiassistent i hotellbranschen. Det är en erfarenhet som kommer till nytta i den administrativa delen av Lighthouse verksamhet.

Caroline Ferning började på Lighthouse den 1 oktober. Hon efterträder Louise Warenius som har slutat på Lighthouse och som är tjänstledig från sin anställning på Chalmers.


Dela på