Skip to main content

Det blir huggsexa om biobränslet

08 juni 2023

Enligt en ny rapport från DNV kan biobränslen få stor betydelse för sjöfartens omställning. Om den blir riktigt stor kan sjöfarten sluka upp till hälften av allt biobränsle år 2050 spår sjöfartskonsultföretaget.

Nu när sjöfartsindustrin på allvar gör sig redo att möta kraven på minskade utsläpp ökar också användningen av biobränslen. Idag är den globala produktionskapaciteten för hållbara biobränslen cirka 11 miljoner ton oljeekvivalenter (Mtoe) per år, skriver DNV i rapporten “Biofuels in shipping” som publicerades häromdagen. Det kommer förstås inte att räcka på långa vägar, men blir det som DNV tror kan produktionen öka med 500 till 1300 Mtoe årligen, fram till 2050. Men för att uppnå en helt koldioxidfri sjöfart med hjälp av biobränslen, i kombination med energieffektivitetsåtgärder, krävs en årlig tillgång på 250 Mtoe hållbara biobränslen till 2050. Det kommer att behövas. För om sjöfarten då ska vara helt fossilfri kommer den att kräva runt 250 Mtoe årligen – något som då motsvarar 20 - 50 procent av världens totala produktion av biobränslen.

"Biobränslena är redo för att spela en stor roll sjöfartens omställning. Icke desto mindre kommer befintliga begränsningar för produktionskapacitet och konkurrens från andra sektorer sannolikt att påverka den kortsiktiga leveransen till sjöfartsindustrin, säger Eirik Ovrum, miljörådgivare på DNV.

Det behövs alltså en enorm uppbyggnad av produktionskapaciteten världen över innan biobränslen kan nå sin fulla potential. Därför är det osannolikt att biobränslen blir den enda lösningen sjöfartens omställning. Istället tror DNV att flera olika alternativa drivmedel i kombination med energieffektivitetsåtgärder kommer att bli vägen framåt.

Nya regelverk och styrmedel, såsom EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS), utgör ett starkt incitament för större användning av både av biobränslen och andra alternativa drivmedel. Det innebär också att konkurrensen om biobränslen och biomassa blir hård, inte bara mellan rederier inom sjöfarten utan också mellan olika sektorer som behöver minska sina koldioxidutsläpp. Dessa resurser används för närvarande även i matlagning, vatten- och uppvärmning, samt i virkes- och massa- och pappersproduktion, vilket innebär vissa utmaningar för produktionskapacitet och tillgänglighet, skriver DNV.

Idag använder sjöfarten bränsle för motsvarande 280 Mtoe om året, och efter att studerat bunkring av biobränsleblandningar i Singapore och Rotterdam, uppskattar DNV att biobränslen för närvarande utgör cirka 0,1 % av den maritima energiförbrukningen.

Till rapporten


Dela på