Skip to main content

DNV ny medlem i Lighthouse

16 januari 2023

Bland Lighthouse alla medlemmar från näring, akademi, institut och samhälle finns nu också ett klassningsföretag.
– Lighthouse driver svensk sjöfart framåt och som internationell aktör vill vi både vara med och bidra och få feedback och input till vår verksamhet, säger Mikael Johansson som leder DNV:s maritima rådgivningsdel i Sverige.

Det har förts diskussioner under en tid om att DNV ska bli medlem i Lighthouse.

– Men vi har inte riktigt haft kapaciteten. DNV må vara en stor organisation, men vår svenska arm är relativt liten. Nu har vi blivit lite större och vi har möjligheten att delta i Lighthouse med det engagemang som krävs.

Enligt Mikael Johansson vill DNV vara en röst inom det svenska maritima klustret och att bli medlem i Lighthouse – Sveriges samverkansplattform för sjöfartsforskning och innovation – är ett bra sätt att delta i diskussionen.

– Vi vill också kunna plocka upp viktiga och aktuella frågor inom den svenska sjöfarten och ta det vidare inom de diskussioner som förs övergripande inom DNV.

Samverkan är förstås inget nytt för DNV. Man är medlem i många grupperingar och driver också egna nätverk inom olika segment internationellt.
Finns det samverkanplattformar motsvarande Lighthouse i andra länder?

– Jag tror inte det finns något som ser ut exakt som Lighthouse med en koppling till akademin. Däremot har vi också samverkan med akademin och forskningen på våra stora marknader, till exempel i Norge, Grekland och Singapore, säger Mikael Johansson och fortsätter:

– Fördelen med Lighthouse är att akademi och näringsliv förs samman så att man kan knyta ihop FoI-utvecklingen och se till att alla drar åt någorlunda samma håll. Det är viktigt att ha örat mot rälsen för att få reda på vad alla har på sin agenda.

Vilka är det viktigaste utmaningarna sjöfarten har att jobba med?

– På DNV jobbar vi väldigt mycket med digitaliseringsfrågan och den gröna omställningen. Det är givetvis två stora frågor både för svensk sjöfart och världssjöfarten. Jag tror att det finns en stor potential för svensk sjöfart och svenska leverantörer av utrustning att gå i bräschen för denna utveckling. Men då måste vi ta till vara det eventuella försprång vi har. Diskussionen en omställning har pågått länge i Sverige, andra aktörer kommer snabbt ikapp. Så det är superviktigt för oss att kunna behålla vår spets. Det kostar så klart med skulle i gengäld kunna ge arbetstillfällen och teknik- och kompetensexport


Dela på