Skip to main content

Fotoprojekt ska förändra bilden av kvinnliga sjömän

18 augusti 2020

Stiftelsen Sveriges sjömanshus har beviljat 250 000 kr för ett fotografiskt projekt som ska utmynna i både konstnärligt utställningsmaterial och en bildbank för press.  Syftet med projektet är att beskriva kvinnliga sjömäns arbetsliv som ett led i att förändra den stereotypa bilden av vad och vem som är en sjöman.

Det behövs: När Lighthouse googlar efter bilder på kvinnliga sjöman för att illustrera denna artikel får vi inte många träffar. Och de vi får består mest av pinuppor i sjömansdräkt och andra lättklädda poserande kvinnor. Några bilder på vietnamesiska kvinnor som i traditionellla stråhattar paddlar små kanoter med grönsaker och fisk dyker också upp. Hårt arbetande förstås, men inte riktigt bilden av kvinnliga sjömän. Wonder woman då? Hon står åtminstone för kraft och förändring och målad på sidan av ett stort passagerarfartyg finns också lite sjöfartsanknytning.  Det får bli den.

Enligt ett pressmeddelande hade en av medlemmarna i facebookgruppen #lättaankar – sjöfartens metoo-upprop – en likande upplevelse när hon googlade konst på kvinnliga sjömän. Endast bilder på barn i sjömansklänning, sjöjungfrur och pinuppor dök upp.

– Det fick oss att vilja förändra bilden av vem som är en sjöman och vad det innebär, eftersom det också är så sammanlänkat med hur det påverkar yrkesrollen och våra arbeten, för oss som är kvinnor, säger Petra Sviberg, sjöman och fackligt förtroendevald.

Projektet är en förlängning av sjöfartsbranschen partsgemensamma initiativ Vågrätt. Initiativet har som uppgift att belysa och bekämpa osunda maktstrukturer inom sjöfarten, särskilt med beaktande av könsmaktsperspektivet. En del av Vågrätts aktivitetsplan är att ta fram bildmaterial, både för utställning och kommersiellt bruk, som rättvist skildrar kvinnliga sjömäns yrkesliv.

Projektet startar nu i höst då projektgruppen kommer att knyta kontakter med sjöfolk för att fotografera dem och deras arbetsplatser. Utställningsmaterialet beräknas vara färdigt sommaren 2021.

Projektgruppen består av Nina Varumo, fotograf, Petra Sviberg, sjöman och fackligt förtroendevald, samt Cecilia Österman, forskare och universitetslektor vid Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet.


Dela på