Skip to main content

Fritidsbåtar släpper ut mer än fiskebåtar

05 februari 2019

El, fossilfritt eller batterier? Timmarna innan Båtmässan i Göteborg öppnade hölls ett seminarium om hur ett miljövänligare båtliv ska skapas. Och det handlade mycket om kostnader.

Tidigt på tisdagsmorgonen när Svenska Mässans väldiga lokaler ännu var tomma på besökare men sprängfyllda med fritidsbåtar, den ena större, kraftigare och lyxigare än den andra, smygstartades ännu en båtmässedag med ett seminarium vars budskap på något sätt står i bjärt kontrast till hela cirkusen: Hur kan båtbranschen ta ett större miljöansvar?

Claes Bengtström från Strom Engineering slog an tonen direkt när han presenterade utsläppssiffror från den färska rapporten Blågröna kustvägar.
– Fritidsflottan släpper ut 285 000 ton koldioxid per år, fiskeflottan 41 300 ton. Sug på den.

Det finns alltså en del att ta tag i för den frisinnade med entreprenörsanda, fortsatte Bengtström och visade en bild av en elektrisk driven fritidsbåt med styrpulpet där tillverkaren nått nästan ända fram.  Skrov med lågt framdrivningsmotstånd, smäckert byggt med ett lätt avancerat epoxymaterial men... sen har man valt att spä på exklusiviteten med ett tikdäck.
– Det är alldeles för tungt för att få ett lättdrivet skrov.

Andreas Bach, från SMTF, lyfte också den begränsade energin man alltid har att förhålla sig till vid el och batteridrift.
– Det ställer stora krav på andra system och komponenter.

Och så är det förstås dyrt, eller som Bach sa, svindyrt. Det ställer krav på att nya affärsmodeller utvecklas.
– Ett batteri har inget andrahandsvärde och måste bytas efter fem är medan livslängden på en båt är 30 år. Så det är viktigt att få till en bra eftermontering av drivlinor, liksom en laddinfrastruktur.

Anna Tomsic från batteritillverkaren Micropower pratade just om hur man kan sälja in litium-Jon batterier. Dessa är lättare, ger mer mängd energi, har betydligt längre livslängd men är också är fem gånger dyrare än bly-syrabatterier.
– Om man nöjer sig med att de ska ge samma mängd energi som bly-syrabatterier kan man bygga dem mindre, vilket gör dem lite billigare. De blir dock fortfarande mycket dyrare att köpa, men lägger man till livslängden på det blir litium-jonbatterier billigare i längden.             

Det pratades mycket om att den maritima el- och batteridriften bara är i sin linda. Det betonade även Christoph Ballin trots att han, som något av en pionjär, startade elmotorstillverkaren Torqeedo för 14 år sedan. Det går inte att sälja något som är klumpigare, långsammare och dyrare än det som redan finns bara för att det hållbart.
Man måste erbjuda något annat. Därför är det än så länge små motorer som gäller.
– Det ena segmentet vi riktat in oss på är kajakfiskare. Vi har utvecklat en motor som går i 10 km/tim och som räcker i 100 kilometer. Det ger fiskarna möjlighet att åka längre och fiska mer istället för att paddla. Vårt andra segment är utombordare till segelbåtar. Vi har utvecklat världens tystaste trehästare med solladdare, sa Christoph Ballin.

Bland alla resonemang om lätta fritidsbåtar fick Anders Höfnell från Lloyd’s Register Group stå för undantaget när han pratade om betydligt tyngre saker – konverteringen från diesel till eldrift på passagerarfärjorna Tycho Brahe och Aurora som går över Öresund. Med det tillkommer nya risker.
– Batterierna laddas med 1 200 kWh-timmar. Det motsvarar en energimängd på 20 000 glödlampor som hålls tända i en timma. Detta trycks in i batterierna på sex minuter.

Det är mycket som kan hända när man kopplar samman modulerna. Slitna batterier kan till exempel utveckla stark värme och skapa en sjömans värsta mardröm – brand.


Dela på