Skip to main content

Gesa vill förbättra arbetet för ombordanställda

29 december 2017

Möt maritima forskaren Gesa Praetorius. Gesa är anställd som postdoktor i marinvetenskap vid Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan och fokuserar på arbetsliv, organisation och riskhantering.

https://www.youtube.com/embed/04HJT6dJZio

- Jag är intresserad av hur vi kan utforma arbetsmiljöer som stöder välbefinnande och optimerar systemprestandan. Hur kan vi faktiskt främja att personer som arbetar ombord och på land inom sjöfartsområdet har det bra på jobbet, att de kan arbeta effektivt och säkert och samtidigt känner att de har de bra på jobbet, säger Gesa Praetorius.

Vad bidrar din forskning till?

- Jag tror att min forskning bidrar till förbättrad säkerhetshantering och design inom sjöfartsområdet. Vi ser ofta människor som en källa till fel, vi pratar om människor som orsak till 80-90 procent av olyckorna. När en olycka sker talas det ofta om den mänskliga faktorn som bakomliggande orsak. Min forskning kan bidra till att ge nya perspektiv, försöka lyfta fram vad människor gör bra, hur de främjar säkerheten i det arbete de gör ombord eller på land.

Kan du beskriva hur din forskning utförs?

- Jag gör mestadels kvalitativ forskning, jag går ombord fartyg eller besöker kontrollcentraler på land och observerar och intervjuar människor, försöker lista ut användarnas behov, vad behöver människor för stöd i sitt arbete och jag försöker definiera krav på hur vi faktiskt kan mäta säkerheten i arbetsmiljöer.

Varför är din forskning viktig?

- Jag anser att min forskning är viktig eftersom den kan bidra till ett nytt perspektiv på den mänskliga operatören inom sjöfarten. Vi pratar ofta om människor som orsak till fel så att de flesta av våra säkerhetsrelaterade ansträngningar ligger i att utforma mer automatisering och införa nya regler och riktlinjer hur man arbetar. Men vi genomlyser inte på samma sätt hur vi kan stödja och underlätta arbetet ombord. Vi försöker bara att eliminera det mänskliga elementet. Så min forskning är viktig och kan bidra till att lyfta fram det människor är bra på och hur vi kan stödja dem i deras arbete.

Hur kan din forskning tillämpas?

- Jag tror att min forskning kan tillämpas i utvecklingen av utbildnings- och säkerhetshanteringssystem i framtiden. När besättningarna blir färre samtidigit som det blir fler och större fartyg och däräven graden av automatisering ökar blir säkerhetsdesign en mycket viktig drivkraft för välbefinnande ombord, men också för att optimera systemets prestanda. Jag tror att min forskning kan tillämpas för att bidra till bättre säkerhet, bättre arbetsmiljö och effektivare fartygsoperationer i framtiden.

Vad ser du som nästa steg i din forskning?

- Vad jag skulle vilja göra för närvarande är att utveckla krav på en ny uppsättning säkerhetsindikatorer, som kan fånga vad som bidrar till säkerheten. Och jag hoppas att vi kan använda de krav som vi utvecklar just nu för att göra en fallstudie tillsammans med ett rederi där vi analyserar säkerhetshanteringssystem och säkerhetsövningar ombord och försöker hitta förbättringar. Där vi utvecklar en ny uppsättning träningsmaterial som kan hjälpa personer ombord att vara mer anpassningsbara, flexibla och säkrare i sitt dagliga arbete, säger Gesa Praetorius.


Dela på