Skip to main content

Inga mindre fartyg i EU:s handel med utsläppsrätter

19 december 2022

Mindre fartyg under 5 000 bruttoton kommer inte att ingå i EU ETS – EU:s handel med utsläppsrätter – när sjöfarten inkluderas 2024. Dock kommer mindre fartyg att bli skyldiga att rapportera sina utsläpp från och med 2025 och utvärderas för en eventuell inkludering 2026.

I slutet av förra veckan enades EU-parlamentet och ministerrådet om att inkludera utsläpp från sjöfarten inom ramen för EU ETS. År 2024 ska fartygen betala för 40 procent av sina utsläpp, år 2025 för 70 procent och för att 2026 stå för 100 procent av sina utsläpp. 

De flesta stora fartyg kommer att omfattas av EU ETS från början, men mindre fartyg på 400-5 000 bruttoton kommer att inkluderas i ”MRV-förordningen” om övervakning, rapportering och verifiering av CO2-utsläpp från 2025 och deras införande i EU ETS kommer att ses över 2026.

Dessutom tar avtalet hänsyn till geografiska särdrag och föreslår övergångsåtgärder för små öar, isklassfartyg och resor som rör yttersta randområden och public service-skyldigheter.

Vissa medlemsstater med ett relativt stort antal rederier kommer dessutom att få 3,5 % av taket för de auktionerade utsläppsrätterna som ska fördelas mellan dem.

Medlagstiftarna enades om att inkludera icke-CO2-utsläpp (metan och N2O) i MRV-förordningen från 2024 och i EU ETS från 2026.


Dela på
Senaste nytt