Skip to main content

Klimatomställningen har kommit mycket längre än vad svenskarna tror

06 juli 2023

Tror du att utsläppen ökar, att teknikens potential är låg och att du som konsument kommer att få betala ett högt pris för fossilfria produkter? Då är du i gott sällskap. Enligt en ny Novus-undersökning som Fossilfritt Sverige beställt har majoriteten av svenskarna en helt felaktig bild av hur långt omställningen kommit och vilka konsekvenser den för med sig.

Enligt Naturvårdsverket har utsläppen av växthusgaser i Sverige minskat med 33 procent sedan 1990. Det hade nio av tio som deltog i Novus-undersökningen ingen susning om. De flesta kryssade tvärtom i att utsläppen ökat, var fjärde valde rutan med det högsta värdet – en ökning på 30 procent. Bara var fjärde respondent trodde att utsläppen minskat och endast var tionde valde det korrekta svaret med den kraftigaste minskningen på cirka 30 procent.

Hälften av respondenterna tror också att omställningen kommer att påverka dem eller samhället på ett negativt sätt. Framför allt är man orolig för att saker som produceras fossilfritt ska bli dyrare, vilket förstås rimligt med tanke på de enorma investeringar som industrin behöver göra samt den senaste tidens höga el- och drivmedelspriser. Vad som dock är uppseendeväckande är att man tror att produkter blir betydligt dyrare än den marginella, ofta enprocentiga höjning, som fossilfri tillverkning och fossilfria transporter enligt beräkningar kommer att orsaka. Nio av tio trodde till exempel att ett par jeans som kostar 400 kronor kommer att kosta minst 50 kronor mer medan lika många trodde att en lägenhet skulle bli 150 000 kronor dyrare om den producerades med fossilfritt cement. Rätta svar är 10 kronor dyrare jeans och 15 000 kronor dyrare lägenhet.

– Det här kan förklara varför många verkar mer rädda för samhällsomställningen än klimatförändringarna. Det är ytterst allvarligt eftersom okunskapen i praktiken begränsar politikernas handlingsutrymme, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

Det råder också en okunskap kring teknikens potentialer. Enligt prognos kommer nästan alla nya bilar som säljs i Sverige 2030 vara laddbara, vilket knappt var femte svarade medan nästan varannan trodde på hälften av alla bilar. Samma år ska SSAB ha övergått helt till fossilfri stålproduktion, vilket minskar de svenska utsläppen med 10 procent. 8 av tio respondenter trodde på minskning på mellan 1 och 3 procent.

– Nu måste vi alla hjälpas åt att fylla kunskapsglappet. Människor behöver inte bara insikt om klimatkrisen, utan lika mycket kunskap om all de lösningar och möjligheter som redan finns. Vi har egentligen aldrig haft ett bättre läge att ställa om än just nu, säger Svante Axelsson.

Till Kunskapsglappet


Dela på