Skip to main content

Utsläppen av växthusgaser kan halveras till 2030

27 juni 2023

Enligt en ny rapport från det nederländska konsultföretaget CE Delft kan sjöfartens utsläpp minska med mellan en fjärdedel och hälften till 2030, jämfört med 2008. Minskningarna kan framför allt åstadkommas genom sänkta hastigheter, medan vindassistans, andra tekniska åtgärder samt användning fossilfria bränslen också spelar in.

I juli samlas medlemsländerna i sjöfartens internationella beslutsorgan IMO på ett möte där revideringarna av IMO:s deklarerade strategi för utsläpp av växthusgaser kommer att antas. Sedan 2018 har IMO:s ståndpunkt varit att sjöfarten kommer att minska utsläppen med 50 procent till 2050 jämfört med 2008.

IMO har inte bara uppmanats av EU, enskilda nationer och miljöorganisationer att skärpa sina mål till 2050 – en stor fråga som återstår att lösa på mötet är om utsläppsminskningsmål för 2030 och 2040 också ska införas i så fall hur höga de ska vara. Som input till den debatten har CE Delft modellerat fram den maximalt tekniskt möjliga reduktionspotentialen för minskning av utsläpp av växthusgaser inom sjöfartssektorn fram till 2030.

Och man kommer fram till att det går att minska sjöfartens utsläpp betydligt fram till 2030, men det kräver verkligen att det skruvas och dras på alla håll och kanter. Först och främst krävs hastighetsminskningar med 20-30 procent jämfört med 2018 (för de fartygstyper där en hastighetsminskning skulle resultera i mindre utsläpp av växthusgaser). Denna åtgärd står för halva kraften i CE Delfts åtgärdspaket, medan vindassistans och andra effektivitetsförbättringar står för en fjärdedel.
Andra fossilfria drivmedel då? Jodå, 5-10 procent kan köras fossilfritt 2030, enligt rapporten (idag kan den andelen räknas i promille).

Om alla dessa åtgärder infrias menar CE Delft att mellan 28-47 procent av sjöfartens utsläpp kan minska till 2030. Kostnaden för det hela varierar beroende på graden av bränsleomställning samt storleken på hastighetsreduktion. En minskning av hastigheten med 30 procent medför till exempel en betydligt högre kostnad jämfört med en minskning med 20 procent och ju högre andel alternativa bränslen desto dyrare blir det. Enligt rapporten kommer sjöfartens kostnader att öka med 6-14 procent.

– Det här visar att det är tekniskt möjligt att halvera utsläppen till 2030 och att kostnaderna är hanterbara. Det som behövs är den politiska viljan. IMO har inte råd att missa denna möjlighet, kommenterade Faïg Abbasov, från lobbyorganisationen Transport & Environment i pressmeddelande.

Till rapporten


Dela på