Skip to main content

Kortvariga starka ljud största hotet mot marint liv

11 Maj 2020

Mycket tyder på att ljudnivån under vattenytan i hamnar karaktäriseras av en jämn matta med fartygsbuller kryddat med kortvariga mycket starka ljud. De senare utgör det största bullerhotet mot den marina miljön. Enligt en ny förstudie från Lighthouse, gjord inom ramen för Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart, måste därför frågan utredas vidare.

Intresset för hur undervattensbuller påverkar det marina livet i haven har ökat kraftigt på senare år. Det betyder inte att mycket forskning gjorts på området, varken i Sverige eller resten av världen. I den nya Lighthouseförstudien Miljöpåverkan av en hamns undervattensbuller har bland annat de studier som tidigare gjorts gåtts igenom – ett arbete som väckt fler frågor.

– En studie från Nya Zeeland uppmätte riktigt starka återkommande kortvariga ljud i hamnar som kan ha stor påverkan på fisk och annat marint liv. Vår huvudsakliga slutsats skulle jag säga är att vi måste ta reda om detta är något allmänt som också gäller våra hamnar, säger Torbjörn Johansson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, som lett arbetet med studien.

Vad är det då för ljud? Det avslöjar inte den Nya Zeeländska studien, men de svenska forskarna har teorier om vilka källor till ljud som finns i svenska hamnar.

– I Göteborgs hamn har man till exempel klagat på de höga ljud som uppstår när bilar kör på roro-fartygens ramper. Det smäller rejält och kan säker gå rätt ut vattnet vi kajen. Samma sak händer när man lastar och lossar containrar på fartyg. Det strålar rakt ut i vattnet.

– Det är de starka vassa ljuden som är det största hotet mot det marina livet och som dessutom kan färdas väldigt långt. Samtidigt vet vi inte riktigt hur fartygsbullret låter i våra hamnar. Fartyg är ju optimerade att köra i vissa farter och kan låta betydligt mer när de, som i hamnar, kör långsammare.

Därför behöver de svenska forskarna gå vidare med egna mätningar. I förstudien föreslår man att detta görs genom långtidsinspelningar i flera hamnar, t ex i Göteborgs hamn och någon annan svensk hamn.

– Vi måste också jämföra med vad som händer på land. Hur låter det i vattnet när vi släpper ner roro-rampen? Det är först när vi vet källan till ljudet som vi kan göra något åt det.

Förstudien är ett samarbete mellan IVL, Chalmers, SSPA, Göteborgs hamn, Lysekils hamn och Furetank. Dessa utgör också ”en lämplig gruppering för vidare studier av undervattensbuller i hamnar”, skriver man i rapportens sista kapitel. Grupperingen bör också ”knyta till sig en referensgrupp där Havs- och vattenmyndigheten, Sjöfartsverket, Trafikverket, Redareföreningen och någon ytterligare hamn skulle kunna vara lämpliga deltagare."

Läs rapporten


Dela på