Skip to main content

Leverans till varje pris

08 december 2021

I USA har Amazons varupriser i snitt stigit med 25 procent sedan i januari. Bakom ligger ökade transportkostnader och en satsning på att ta kontroll över sina egna leveranser för att till varje pris undvika förseningar till kund. IKEA, Walmart och Target är andra jättar i detaljhandeln som gjort samma sak. En ny rapport pekar på starka band mellan handelsföretagen och världens 15 största containerbolag.

I slutet av november berättade fraktanalytikern Steve Ferreira för amerikanska CNBC att det låg 79 fartyg utanför Los Angeles som väntar i upp till 45 dagar på att få komma in till hamn. De senaste dagarna hade han också följt hur Amazons senaste egenchartrade fartyg äntrat USA via en liten hamn i delstaten Washington.

– Fartyget fick vänta i två dagar på att komma in i hamn. Därefter kördes godset med lastbil till Los Angeles. Amazon har verkligen dragit en fördel med en strategi som fler på marknaden måste börja använda, konstaterade Ferreira.

Amazon fraktar numer 72% procent av sina varor själva. Trots detta har Amazons varor som inte finns i lager ökat med 14 procent medan priserna på företagets varor i USA i genomsnitt ökat med 25 procent sedan i januari. Det är inte så konstigt. Förra året spenderade Amazon, enligt SJ Consulting Group, 61 miljarder dollar på frakt, vilket kan jämföras med 38 miljarder dollar 2019.

– I slutändan är det alltid konsumenten som får betala för de ökade transportkostnaderna, sa Margaret Kidd, logistikforskare vid University of Houston i samma inslag.

Amazon är inte ensamma i detaljhandeln med att satsa på egen frakt. En ständigt ökande konsumtionstryck, vilket blivit särskild tydligt under pandeminåret, har till exempel också fått IKEA, Walmart och Target att göra det. Enligt rapporten Shady Routes, som tagits fram av Stand.earth research group och Pacific Environment, har ett tätt samarbete mellan enskilda detaljhandelsjättar och olika containerbolag lett till rekordstora vinster.

Företagen är nöjda. Det är också, får man förmoda, kunderna som betalar mer för sina prylar än vad de gjorde för bara några månader sen. Den stora förloraren är klimatet. Om sjöfarten var ett land skulle det vara det vara världens sjätte största klimatförorenare, skriver forskarna i rapporten.  De fyra undersökta företagens (Walmart, Target, Amazon och IKEA) import av varor till USA via sjöfart stod 2018-2020 för uppskattningsvis 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Frakterna utfördes av några få av världens största containerbolag som detaljhandelsjättarna länge haft täta samarbeten med. Dessa smutsar ner olika mycket. Värst är, enligt rapporten, franska CMA CGM som sköter merparten av Walmarts transporter till USA. Bolaget stod ensamt för 35 procent av de fyra handelsföretagens växthusgasutsläpp, vilket är ungefär lika mycket som de fyra följande fraktbolagen på listan släppte ut tillsammans.  Den näst största utsläpparen, Maersk, stod för 9 procent. CMA CGM gjorde en vinst på 31 miljarder dollar 2020.

Walmart är den största importören och stod för över hälften av de fyra företagens klimatutsläpp, följt av Target som stod för en tredjedel. Amazon och Ikea, som tillsammans bara stod för 13 procent av utsläppen, uppmärksammas i rapporten för sina satsningar på gröna transporter. Ikea fraktar till exempel sina varor via järnväg från Kina till Europa innan de skeppas vidare till USA via sjöfart.    

Läs rapporten Shady routes


Dela på