Skip to main content

Mer sol och vind, men räkna inte bort oljan

06 november 2020

Solceller producerar billig el och vindkraften är på frammarsch. Det är mycket ljus i Internationella energirådets (IEA) nya rapport World Energy Outlook 2020. Samtidigt varnar man för att vi kanske inte ens nått peak oil.

Coronapandemin har orsakat ojämförliga avbrott i den globala ekonomin och energisystemet under 2020. Energiefterfrågan har minskat med fem procent, koldioxidutsläppen med sju procent och investeringar i energi med hela 18 procent. Vad som kommer att ske härnäst vet ingen. IEA utgår från flera olika scenarier, bland annat en där pandemin snabbt är under kontroll och ekonomin återgår till samma läge som innan redan under 2021, och en med ett mer utdraget förlopp som skjuter upp återgången till 2023.

Rapporten lyfter fram förnybara energikällor i samtliga scenarier, med solenergi i huvudrollen. Med politiskt stöd och teknisk utveckling kan kostnaderna bli lägre men redan nu är solceller billigare än kol- och gasdrivna kraftverk i de flesta länder. I det första scenariet, där världens ekonomi återhämtar sig snabbt, kommer förnybar energi utgöra 80 procent av energiförbrukningen det kommande decenniet, med vattenkraft som den största och solenergi som den snabbast växande energikällan.

– Om regeringar och investerare ökar sina ansträngningar ännu mer för ren energi skulle tillväxten av både sol- och vindkraft bli ännu mer spektakulär – och en enorm uppmuntran för att övervinna världens klimatutmaningar, säger Faith Birol, IEA: s verkställande direktör, i ett pressmeddelande.

Men hur är det då med fossila bränslen? Efterfrågan på naturgas kommer att växa avsevärt, framför allt i Asien, och för att oljan ska fasas ut måste politikerna visa vägen.

– Eran med en globalt växande efterfråga på olja kommer att upphöra under det kommande decenniet. Men det finns inga tecken på en snabb nedgång så länge det inte sker ett skifte i politiken. Baserat på dagens politiska regleringar skulle en global ekonomisk återhämtning snart driva oljebehovet tillbaka till nivåerna före krisen.

Trots en snabbare ökning av förnybara energikällor är det för tidigt att förklara peak oil – d.v.s. en topp i den globala oljeanvändningen. För det behövs starkare klimatåtgärder. På samma sätt är det med efterfrågan på naturgas som kan öka med 30% fram till 2040, såvida inte politiska svar på den globala uppvärmningen ökar.

Detta innebär att även om de globala koldioxidutsläppen har nått sin topp så är de ”långt ifrån den omedelbara topp och nedgång” som behövs för att stabilisera klimatet. Rapportens analys visar att om energiförbrukningen förblir oförändrad så går vi mot en temperaturökning på 1,65 grader och enligt IEA krävs "aldrig tidigare skådade" insatser från alla delar av den globala ekonomin, inte bara kraftsektorn, om nettoutsläppen ska vara noll 2070. Till exempel behöver världens länder öka investeringarna i fossilfri elproduktion från 380 miljarder dollar om året till 1 600 miljarder dollar om året år 2030. Fram tills dess behöver också produktionen av vätgas öka från 0,45 miljoner ton om året till 40 miljoner ton medan försäljningen av elbilar behöver öka från 2,5 miljoner om året till 50 miljoner om året.

Läs rapportens summary här


Dela på