Skip to main content

Momentum för ökat samarbete inom europeisk sjöfart

09 februari 2022

Grunden är lagd, nu finns ett momentum for offentliga och privata aktörer att utveckla samarbetet mot en hållbar europeisk sjöfart. Det fastslog Åsa Burman, vice ordförande i styrelsen för EU:s teknikplattform Waterborne, när sju års sjöfartsforskning, utveckling och innovation inom Horisont 2020 summerades på en workshop som lockade drygt 300 deltagare.

Nästan 90 procent av alla varor fraktas någon gång på vatten och sjötransporterna inom EU omsätter 4,2 miljoner jobb. Väl medveten om sektorns strategiska betydelse har EU därför investerat i forskning, utveckling och innovation mot smarta, gröna och integrerade vattenburna transporter. Inom ramen för EU:s tidigare ramprogram Horisont 2020 har fler än 70 projekt genomförts under åren 2014 -2020. Det berättar ett pressmeddelande från Waterborne.

Nyckelresultaten från ett antal projekt, såväl som konkreta exempel på implementering av de innovativa lösningar som utvecklats, presenterades under workshopen.

– Projektresultaten vittnar om de gemensamma ansträngningar som gjorts av Europeiska unionen och den europeiska vattenburna transportsektorn för att utveckla konkreta lösningar för koldioxidneutrala transporter, noll olyckor, automatiserade och konkurrenskraftiga vattenburna transporter, sa Dirk Beckers, direktör för European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

– CINEA kommer att fortsätta stimulera utbyggnaden genom att stödja first movers och genom att främja synergier med andra EU-finansieringsprogram.

I sin roll som vice ordförande i Waterbornes styrelse lyfte också Lighthouse verksamhetschef Åsa Burman fram det växande engagemanget inom sektorn för att minska dess klimatavtryck.

– De projekt som samfinansierats inom Horisont 2020 har varit avgörande för att ta nästa steg mot en omställning. De har dessutom underlättat för den europeiska sjöfartssektorn att gemensamt arbeta på en vision och ett uppdrag mot 2050, vilket resulterade i partnerskapsprogrammet Zero Emission Waterborne Transport som drivs inom ramen för Horisont Europa, sa Åsa Burman och fortsatte:
– Med den grund som lagts de senaste åren, kommer sektorn tillsammans kunna tillhandahålla politisk vägledning när det gäller forskning, utveckling och innovation. Men för att förverkliga våra höga ambitioner är utbyggnad och konkurrenskraft nyckelelement som vi också måste reflektera ordentligt över. Som visats idag, med drygt 300 deltagare på denna konferens, finns nu ett momentum att fortsätta samarbetet mellan offentliga och privata aktörer för att säkerställa en gynnsam framtid för den europeiska sjöfartssektorn.

Fotnot. Waterborne, EU:s teknikplattform för sjöfart och maritima frågor, har inrättats för att etablera en kontinuerlig dialog mellan alla aktörer inom sektorn (klassificeringssällskap, skeppsbyggare, redare, tillverkare av maritima utrustningar, leverantörer av infrastruktur och tjänster, universitet eller forskningsinstitut) och med EU:s Institutioner, inklusive medlemsstaterna (www.waterborne.eu). Medlemmarna i Waterborne representerar 19 medlemsstater. Lighthouse har varit medlem sedan 2019 och i september 2021 valdes Åsa Burman till Waterbornes vice ordförande.

Till workshopen på Waterbornes webbsida


Dela på