Skip to main content

Nordiskt programsamarbete ska få fart på energiomställningen

22 oktober 2020

Helheten är större än summan av delarna. Tanken bakom Nordic Maritime Transport and Energy Research Programme är att de nordiska länderna blir mer effektiva och skapar större värden om man jobbar tillsammans med förnybara bränslen än om man gör det var och en för sig. Den 28 oktober är sista ansökningsdagen för utlysningen som omfattar 30 miljoner kronor.

– I de nordiska länderna finns stora ambitioner om att minska sjöfartens utsläpp. På flera håll ligger vi långt fram när det gäller att introducera och hitta nya lösningar, till exempel i forskningen och utvecklingen av nya tekniker kring el, biogas, ammoniak och vätgas.  Och vår uppfattning är att när de nordiska länderna samarbetar så skapas större marknader för dessa produkter och lösningar, säger Svend Søyland, senior adviser på Nordic Energy research, Nordiska ministerrådets plattform för energiforskning.

Han berättar att idén till ett gemensamt forskningsprogram uppstod under ett möte som Nordic Energy arrangerade i Köpenhamn och som samlade flera experter från dess nordiska samverkansorganisationer, bland andra Åsa Burman som presenterade en rapport som Lighthouse gjort om maritim forskning i Norden. Med den som grund förstod man att det finns störa beröringspunkter mellan länderna men att gemensamma medel är en förutsättning för samarbete. 

– Vi förstod tidigt att vi ville lyfta forskning som ligger högt på TRL-skalan och att det var viktigt att få med industrin för att säkerställa nyttan. Därför har vi som krav att minst en industripartner måste finnas med i varje projektansökan.

Så vilka typer av projekt vill man ha? Jo, de sökande uppmuntras att utveckla tvärvetenskapliga strategier för att ta itu med såväl tekniska, ekonomiska, reglerande och miljömässiga aspekter med fokus på alternativa bränslen och framdrivningssystem med låg koldioxidpåverkan.

–  Vi har delat upp det i tre olika koncept eller bränsletyper: biobränslen, batteri och eldrift samt vätgas och ammoniakkoncept baserad på grön eller blå vätgas.

Utlysningen omfattar 30 miljoner kronor som kommer att fördelas över minst tre tvååriga projekt. Sverige har (genom Trafikverket) satsat 5 miljoner kronor. Norge, Danmark och Finland bidrar med lika mycket, Island med knappt 2 miljoner medan Nordic Energy Research står för resten, 8,5 miljoner kronor. 28 oktober är sista ansökningsdagen och beviljade projekt ska kunna vara igång i slutet av februari 2021.

– Förra veckan hade vi ett informerande webinar med över 100 deltagare. Så vi upplever att intresset är stort.

Så hur är intresset från finansieringshåll? Är detta den enda utlysningsomgången eller kommer det att bli fler?

– Nordiska ministerrådet har ju ett stort fokus på transportområdet och klimatmålen generellt. Så vi hoppas att det kommer att bli fler, men i dagsläget är inget bestämt, säger Svend Søyland.

Läs mer om programmet här


Dela på