Skip to main content

Ny forskning och kunskap på årets Transportforum i Linköping

27 januari 2016

Årets Transportforum bjöd på flera sjöfartsseminarier om bland annat inlandssjöfart, vad som hänt ett år efter införande av nya svavelregler och maritim informatik. 

Socioekonomiska vinster med inlandssjöfart

Flera av talarna på årets Transportforum såg vinster med ökad inlandssjöfart.

- Utsläppen kan minska med hjälp av inlandssjöfart och nya bränslen. Storleksordningen tyder på att man kan spare och minska kostnader med 42 miljoner per år i samhällsekonomiska nyttor, sa Joakim Swahn från M4traffic.

Ett stort infrastrukturprojekt i Stockholm kommer att genomföras där man ska utnyttja vattnet som transportväg.

- Transporter på inre vattenvägar kan avlasta landinfrastrukturen. I projektet med förbifart Stockholm kommer överskottsmassor att transporteras sjövägen istället för via lastbilar, berättade Johan Lantz, VD på Avatar Logistics.

Talarna på sessionen om inlandssjöfart sammanfattade med följande budskap: kom ihåg det femte trafikslaget, det finns potential och lösningar redo att testa samt att genomföra projekt som visar att det finns samhällsekonomisk nytta och lönsamhet.

Konsekvenser av svavelreglerna

Konsekvenserna av svavelreglerna som trädde i kraft i januari 2015 var nästa tema på agendan. Johan Mellqvist från Chalmers berättade om ett forskningsprojekt som mäter svavelutsläppen.

- Endast 0,5 % av plymerna har en svavelhalt som är högre än 0,4 % vilket betyder att även internationella rederier verkar följa regelverken, sa Johan Mellqvist.

Ylva Eriksson från Trafikanalys visade att få förändringar skett sedan svavelreglerna, dock är inte utvärderingen helt färdig ännu.

- Vad vi kan se nu har godsmängden totalt och godsmängden från ostkust till västkust ej minskat. Vår slutrapport kommer dock i 2016, sa Ylva Eriksson.

Sessionen avslutade med en paneldiskussion med Anna Petterson, Transportstyrelsen, Per Stefenson, Stena, Ulf Svahn, SPBI (Svenska Petroleum- och Biodrivmedelsinstitutet), Johan Mellqvist, Chalmers, och Carl Carlsson, Svensk Sjöfart (ej i bild).

Maritim informatik har nytta av kunskap från andra transportslag

En ytterligare session bjöd på maritim informatik, där det för tillfället sker mycket nytt. Bland annat genomförs en förstudie av Chalmers, Viktoria Swedish ICT, Sjöfartsverket, Wallenius och Stena med finansiering från Lighthouse.

Mikael Lind och Mikael Hägg berättade om möjligheterna med maritim informatik.
- Maritim informatik kan exempelvis användas för att synkronisera fartyg med andra transportslag och för att öka säkerheten ombord på fartyg, sa Mikael Lind.

Mikael Lind, Viktoria Swedish ICT

Möjligheter till att undvika kollisioner med hjälp av automatisering var temat för presentationen av Michael Bauldauf, från World Maritime University.

- Att använda sig av sofistikerade modeller för att förutspå manöverområden möjliggör objektiv kvantifiering av kollisionsrisker, sa Michael Baldauf.

Michael Baldauf, World Maritime University.

Thomas Porathe diskuterade vad som händer med navigatören när tekniken tar över och mer och mer blir automatiserat.

- För mycket information ges till ombordpersonalen idag, därför måste rätt information ges i rätt tid. Problemet idag är onödig feedback och interaktion – inte över-automatisering. Den stora frågan är därför – ”hur gör vi automatiseringen till en lagspelare?”, sa Thomas Porathe.

Thomas Porathe, NTNU (Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim)

Mikael Lind summerade seminariet och menade att maritim informatik är viktigt, vi måste skaffa oss mer kunskap från andra transportslag och vi behöver flera olika metoder och verktyg för att kontextualisera området.

All information och presentationer från Transportforum2016 hittar du här

Attachments:

Citylogistik och inlandssjöfart - vilken roll kan det femte trafikslaget spela i transportsystemet?

Related content: 

Program och presentationer från Transportforum


Dela på