Skip to main content

Ny lic från Chalmers: Designing for Safe Maritime Navigation

11 Maj 2018

I april, presenterade Victor Fernando Placido da Conceicao, Chalmers, sin lic-avhandling där sjöfartnavigation utforskas.

I sin abstrakt skriver Victor Fernando Placido da Conceicao bland annat:

"Denna studie försöker ge en bättre förståelse för hur maritim navigering för närvarande görs ombord, med tanke på de övergripande elementen och deras interaktioner. Inom fartygsnavigation är säkerheten en genomgripande fråga och därför behöver vi ha kunskap om förutsättningarna för en säker navigering för att kunna förbättra utformningen av fartygens system.

Arbetet som ligger till grund för avhandlingen fokuserar på: (i) förstå hur navigering görs och uppfattas av utövarna, (ii) samspel och integration mellan människor och tekniska gränssnitt, och (iii) förstå de relevanta icke-tekniska färdigheterna (soft skills) för navigeringsfunktionerna.

I arbetet har data samlats in från expertutövare som navigatörer, piloter och instruktörer, genom semistrukturerade intervjuer och frågeformulär. Huvudbidraget i studien ligger i att presentera ett ramverk för maritim navigering genom att undersöka kontrollprocesserna på olika nivåer i det maritima socio-tekniska systemet.

Med utgångspunkt från en säker verksamhet klargörs interaktionerna mellan olika aktörer och deras inverkan på en säker navigering. Detta analyseras sedan ur fartygets perspektiv, utifrån ett gemensamt kognitivt system (JCS, joint-cognitive system). Det föreslås att detta system, JCS, omfattar 5 kontrollnivåer: reaktiva, proaktiva, planering, strategiska och politisk-ekonomiska.

Planering anses vara en grundläggande process i det maritima socio-tekniska systemet, eftersom det underlättar samspelet mellan de olika kontrollnivåerna. Det ökar också kommunikationens integritet och ökar förutsägbarheten för de olika kontrollmedlen. Nya riktningar föreslås i studien för att förbättra utformningen av navigationssystem, rekommendera nya roller för mänskliga och automatiska agenter och presentera en ny konceptuell navigationsdisplay.”

Läs hela lic-avhandlingen här


Dela på