Skip to main content

Oceanbird i trafik inom fem år

16 september 2020

Lighthousemedlemmarna Wallenius Marine, KTH och SSPA samarbetar sedan ett par år i projektet wPCC (wind Powered Car Carrier). Nu har projektet gått in i en ny fas som fått sitt namn efter det vinddrivna bilfraktarfartyget som ska konstrueras – Oceanbird. I slutet av 2024 ska det vara i trafik.

Oceanbird blir det första nybyggda oceangående segelfartyget för kommersiell lasttrafik sedan de sista stålbyggda råseglarna levererades i början av 1900-talet. Fartyget, som har kapacitet att frakta 7 000 fordon, drivs huvudsakligen framåt med hjälp av enorma höj- och sänkbara vindkrafts-konstruktioner får en segelhöjd på 100 meter. För att tidtabeller ska kunna hållas vid dåligt seglarväder och en snittfart på 10 knop säkras utrustas även fartyget med motor. Detta ställer höga krav på fartygskonstruktionen eftersom det inte kommer att designas efter en optimal hastighet eftersom det ibland seglar väldigt fort och ibland ganska långsamt.

Oceanbird behöver 12 dagar på sig att ta sig över Atlanten. Det är något långsammare än dagens fraktfartyg men det minskar å andra sidan utsläppen med cirka 90 procent.
Vilka oceanrutter som är bäst för denna helt nya typ av fartyg är dock ingen självklarhet och forskarna lägger mycket tid läggs på att simulera och räkna ut de bästa tänkbara. Hänsyn måste tas till vindvinklar, vindstyrka och väderprognoser. Det knappt någon dokumentation, statistik eller beprövad teknik att falla tillbaka på.

– Exempelvis är det svårt att veta hur atmosfären ser ut mellan 50 och 100 meter över havet. Det har inte funnits behov att dokumentera vindhastighet och riktning i de luftskikten, säger Jacob Kuttenkeuler, professor i marina system vid KTH, i en artikel, publicerad på KTH:s hemsida tidigare i år.

Det treåriga utvecklingsprojektet wCCP drivs mellan 2019-2022 och har tilldelats 27 miljoner i FoI-bidrag av Trafikverket. Av dessa har Wallenius Marine fått cirka 6,6 miljoner, SSPA 14 miljoner och KTH 6,5 miljoner kronor.

https://www.youtube.com/embed/pZVDs4n_a0M

Dela på