Skip to main content

OECD vill se satsning på Göteborgs Hamn

13 januari 2017

Olaf Merk, sjöfartsexpert på International Transport Forum, OECD, anser att den maritima infrastrukturen i Sverige måste uppgraderas. Och ska Göteborg som Sveriges viktigaste hamn fortsätta kunna ta emot stora fartyg måste tillgängligheten förbättras säger han.

Olaf Merk besökte i januari Transportforum i Linköping och berättade om rapporten ”The Impact of Mega-Ships – The Case of Gothenburg” som han skrivit och som släpptes samma dag.

– Sverige är med sina långa kuster helt beroende av sjöfart för internationell handel. En stor del av godsflödena går via Göteborgs Hamn, som också är den enda med direkttrafik för containersjöfart i Sverige. Vår rapport visar att kapaciteten måste stärkas för att svensk industri även fortsatt ska ha tillgång till en stark internationell storhamn, säger Olaf Merk.

Göteborg hanterar 57% av Sveriges containertrafik och är den enda hamnen med direktlinjer till Asien. Men farleden in till Göteborg är inte tillräckligt djup för de största fartygen och det gör att Göteborg och därmed Sverige får svårt att behålla sin konkurrenskraft.

I rapporten rekommenderas tre åtgärder.
• En tydlig nationell hamnpolicy som ger en nationell samsyn på investeringar i hamn och sjöfart.
• Fördjupa farleden in till Göteborg och gör det lättare att ta emot stora fartyg för att locka fler direktlinjer till Göteborg.
• Lös flaskhalsar på land för att kunna ta emot de större mängder god som mega-fartyg innebär.

– Det betyder mycket att OECD så tydligt markerar Göteborgs Hamns nationella betydelse. Deras slutsatser om farledsfördjupning stämmer väl med Trafikverkets utredningar. Nu finns ett gediget underlag för att investeringen ska prioriteras av regeringen, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Related content: 

OECD:s rapport om Göteborgs Hamn


Dela på
Senaste nytt