Skip to main content

På jakt efter de optimala rutterna över Östersjön

22 september 2016

Sedan 2014 har Östersjön sjömätts i projektet Famos, i somras fick Sjöfartsverket klartecken för projektets framtida finansiering.

- Det är mycket glädjande att vi nu fått medfinansiering så att vi kan fortsätta med det här unika samarbetsprojektet och se till att Östersjön blir modernt sjömätt för en effektivare sjöfart. Kunskapsunderlaget som dessa djupdata utgör kan också vara till nytta för miljökartläggning, havsplanering och andra kommersiella satsningar i havsmiljön, säger Benjamin Hell i Sjöfartsverkets pressmeddelande.

Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav och permanent beräknas cirka 2000 fartyg befinna sig där. Men stora delar av Östersjön är ännu inte sjömätt med moderna metoder. Under de kommande åren ska Sverige i samarbete med sex andra EU-stater sjömäta knappt 100 000 km² av Östersjön. Resultatet av djupmätningarna kan komma att förändra rutterna för hur fartygstrafiken rör sig över Östersjön. 

- Ett fartyg som rör sig i grunda vatten sugs ner mot botten och undertrycket ökar ju högre fart fartyget håller. Fartyget får större djupgående ju grundare vatten det rör sig i. Denna effekt kallas för squat och den märks redan vid fem gånger ett fartygs djupgående, säger Benjamin Hell. 

- Det finns stora ekonomiska och miljömässiga fördelar med att kunna planera sjöfartens rutter utifrån djupdata. Att ha djupt vatten under kölen kan ha betydelse för ett fartygs driftsekonomi, antingen genom att en bränslesnålare rutt kan användas eller att fartyget kan lasta mer. Den kortaste vägen över Östersjön behöver alltså inte vara den mest effektiva vägen, säger Benjamin Hell. 

Förra året arrangerade Lighthouse ett seminarium om ruttplanering och här kan du läsa om ett annat seminarium om ruttplanering arrangerat av World Maritime University som vi deltog på i början av året.


Dela på