Skip to main content

Passagerarna minskar med lågkonjunkturen

02 november 2023

Under det tredje kvartalet 2023 minskade antalet passagerare till svenska hamnar med drygt 5 procent jämfört med samma period förra året. Även godsvolymerna minskade, visar nya siffror från Sjöfartsverket.

Efter en betydande ökning av passagerartrafiken under årets första sex månader skedde ett trendbrott det tredje kvartalet. Totalt reste då drygt åtta miljoner passagerare till eller från svenska hamnar, vilket är en minskning med drygt fem procent jämfört med samma period 2022.

För antalet kryssningsfartyg som anlöpte svenska hamnar under perioden var minskningen ännu större – totalt minskade de med en tredjedel jämfört med det tredje kvartalet 2022. Minskningarna var framför allt stora i Stockholm, Visby och Karlskrona – något som slår mot besöksnäringen.

- Framför allt drar sig amerikanska kryssningspassagerare att välja Östersjön som läget ser ut. Över lag ser vi en nedåtgående trend för passagerartrafiken beroende på lågkonjunkturen, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

Mot strömmen går hamnarna Grisslehamn, Trelleborg och Oskarshamn där passagerarna istället ökar. Sammantaget har passagerartrafiken, trots det nedgången under tredje kvartalet hittills i år ökat med två procent jämfört med förra året.

Godsvolymerna i de svenska hamnarna minskade med fyra procent under det tredje kvartalet jämfört med samma period förra året, en minskning som legat relativt stabil under året. Totalt lastades och lossades drygt 37 miljoner ton gods under kvartalet, vilket är en minskning med cirka 1,6 miljoner ton.

I Göteborgs hamn minskade godsmängden under tredje kvartalet med 12 procent jämfört med samma period föregående år. Störts minskning, 51 procent, hade Brofjorden.

- Eftersom nio av tio varor av Sveriges import och export någon gång går via sjöfart är godsvolymerna en bra temperaturmätare på konjunkturläget, säger Niclas Härenstam.

Sjöfartsverkets statistik är baserad på inkomna farledsdeklarationer till Sjöfartsverket för avgiftspliktiga fartyg med storlek 300 GT, bruttodräktighet (kubikmeter innesluten volym) eller större som lastat eller lossat passagerare eller gods i Sverige enligt Sjöfartsverkets avgiftsmodell.


Dela på
Senaste nytt