Skip to main content

Rekordmånga belöningar vid Stiftelsens belöningshögtid

16 Maj 2018

Aldrig tidigare har Stiftelsens Sveriges Sjömanshus delat ut så många belöningar under en belöningshögtid. Kanske är det ett tecken på en spirande sjöfartssektor frågade sig Stiftelsens ordförande Christer Themnér när han inledde 2018 års belöningshögtid.

Stiftelsens Sveriges Sjömanshus har sedan 1977 delat ut belöningar till sjömän som gjort insatser för att förbättra arbetsförhållanden och fritid till sjöss. I år delar 57 belöningar på sammanlagt 720 000 kronor.

Bland pristagarna finns många exempel på stor uppfinningsrikedom. Till exempel en plattform som läggs över lotslejdaren på däck för att förhindra att någon snavar och faller överbord när lejdaren är utlagd.

Rörsystem för spillolja
Börje Jansson på IB Atle har utformat ett rörsystem som gör det möjligt att tömma spillolja och dylikt utan att behöva kånka med dunkar och pytsar nedför flera lejdare. För det belönades Börje Jansson med 10 000 kronor och han passade på att tacka Stiftelsen för belöningshögtiden.

- Utan stiftelsen skulle dom här uppfinningarna stanna på respektive fartyg. Stort tack till stiftelsen för belöningssystemet, säger Börje Jansson.

Ett problem för Stena har varit resenärer med cyklar som blandats med annan rullande last, det har varit trångt och stressigt både på kaj och fartyg. Men genom en egenutvecklad cykeltrailer har såväl passagerarnas säkerhet som arbetsmiljön förbättras. Cyklisterna får nu ställa upp sin cykel på cykeltrailern och sedan borda fartyget tillsammans med de gående passagerarna medan trailern dras ombord.

Nytta för både plånbok och miljö
På fartyget M/S Scandica hade man problem med att landströmskabeln inte gav tillräcklig kraft för att hålla fartygens nödvändiga system igång. Ett beräkningsarbete på fartyget ledde fram till slutsatsen att det ombord fanns onödig induktiv belastning och det ledde i slutändan till högre ström i landströmskabeln. Genom att installera ett aktivt kondensatorbatteri kunde den induktiva belastningen tas bort och belastningen i landströmskabeln minska med 20 procent, till nytta för både plånbok och miljö.

Litteraturpriset går till Eric Hallberg, Nils Sjökvist och Göran Sändare från tidningen Länspumpens redaktion. Trion får priset för sitt drygt 100-sidiga specialnummer om skol- och elevfartyg. Litteraturpriset delas ut på Bokmässan i Göteborg.

Stiftelsen idrottsbelöning gavs till besättningen på M/S Ida H som utmärkt sig i idrottstävlingen Sjöpokalen. Årets Hedersbelöning gick till fartygshistoriker Krister Bång som är redaktör för boken Sveriges Maritima Index.

Räddade tretton liv
En särskilt uppmärksammad händelse förra året var när besättningen på Wallenius M/S Undine upptäckte flytande containrar, en livflotte och nödställda personer i Malackasundet en morgon förra sommaren. Med hjälp av fartygets räddningsbåt lyckades besättningen rädda tretton indonesiska sjömän som sedan deras skepp förlist suttit på containrarna och i flotten i över sex timmar.

- Vi slog stop i maskin och satte ner vår rescuebåt. Besättningen var helt intrimmad. De nödställda satt mitt i leden och  kanske blivit passerade av ett 20-tal fartyg som alla körde förbi. Det är också anmärkningsvärt att det finns en VTS i området och de har inte reagerat på att fartyget försvunnit, berättade fartygets befälhavare Fredrik Krysén.

Räddningsinsaten belönas av Stiftelsen med 20 000 kronor och tidigare har även besättningen fått utmärkelsen "Seafarer of the year" i en ceremoni vid Lloyd's List Global Award.

Läs mer om Stiftelsens Sveriges Sjömanshus belöningar här: 
http://www.sjomanshus.se/


Dela på