Skip to main content

Ruttplanering - vägen mot energieffektiv och miljövänlig sjöfart?

09 februari 2016

Om ruttplaneringen till havs förbättrades finns flera miljömässiga vinster att göra. Det var budskapet från flera forskare på ett seminarium arrangerat av World Maritime University och Havs- och vattenmyndigheten.

"Hur kan ruttplanering förbättra miljön, varför behöver vi bättre rutter och hur uppnår vi det?" var några av de frågor som forskarna berörde. Ruttplanering är viktigt för att fartyg inte ska kollidera och för att skapa förutsägbara transportsträckor.

- Problemet med planering till havs är att havets ekosystem saknar definierade gränser, havet är inte strukturerat på raka linjer. Vid ruttplanering bör också FN: s konventioner om klimatförändringar och biologisk mångfald beaktas, säger professor Larry Hildebrand från World Maritime University.

Linus Hammar, analytiker på Havs- och vattenmyndigheten har studerat Kaliforniens kustområden och menar att det viktigaste för att minska föroreningarna där, har varit  fungerande regelverk.

- Staten försökte minska fartygskollisioner och utsläpp genom att be kaptener frivilligt bromsa i ett visst område. Men det fungerade inte. De försökte sedan skapa incitament som skattereduktion för fartyg som färdas med låg hastighet. Skattereduktionen minskade utsläppen till viss del men var en mycket kostsamt åtgärd. Den åtgärd som faktiskt fungerade var en regional lag som förbjöd fartyg att köra på destillerad olja, säger Linus Hammar.

I Kalifornien minskade till slut utsläppen och fallet gav lärdomar för hur man framgångsrikt kan skapa en förordning till IMO.

- Problemet måste vara äkta. Detta kan tyckas självklart, men för vissa är det inte. Det är också viktigt att alla nationella organ kommer överens, att lösningen är effektiv och att det finns samverkan mellan olika länder, säger Linus Hammar.

En annan viktig fråga när det gäller ruttplanering är den biologiska mångfalden och effekterna av exempelvis oljeutsläpp och undervattensbuller, vilket Kjell Larsson från Linnéuniversitetet berättade om.

Ulf Siwe från svenska Sjöfartsverket och projektledare för projektet Mona-Lisa talade om ”Sea-Traffic Managmenet”, om hur sjöfarten likt flygtrafiken kan guidas genom ökad digitalisering.

- Det handlar om att dela. Realtidsinformation har inte blivit ”containeriserat” och standardiserat - men det har potential att bli det, säger Ulf Siwe

Ulf Siwe menade att genom sea-traffic management kan säkerheten förbättras. Det genom att öka medvetenheten på bryggan, uppmärksamma på avvikelser och förväntad ruttplanering, vilket kan leda till minska miljöpåverkan och färre olyckor.

- Du kan exempelvis skapa säsongsanpassade "no-go" områden och minska utsläppen i dessa områden under perioder där det är nödvändigt. Med ruttoptimeringstjänster kan man även göra det möjligt med att öka ”just-in-time” vid hamnankomster och få kortare ”turn-arounds”, säger Ulf Siwe.

Text: Carolina Kihlström


Dela på