Skip to main content

Samtal i fokus när världens främsta inom fartygsstabilitet möts i Stockholm

04 Maj 2016

Snabbare fartyg som lastar mer, drar mindre bränsle, påverkar miljön så lite som möjligt och samtidigt ska vara säkra. Det är utmaningar sjöfarten brottas med och som forskarna inom fartygsstabilitet koncentrerar sig på. För första gången står Sverige som värd för ISSW, en internationell workshop om fartygs stabilitet, dynamik och säkerhet. Workshopen arrangeras av Chalmers och Kungliga Tekniska Högskolan med Lighthouse som medarrangörer.

- Det är väldigt roligt att kunna få hit världseliten och ge svensk maritim näring möjlighet att få närkontakt med den forskning som pågår, säger Anders Rosén, universitetslektor på Kungliga tekniska högskolan, KTH.

- Att få workshopen till Sverige är ett erkännande för den svenska forskningen inom fartygsstabilitet, säger Martin Schreuder, tekniklektor på Chalmers i Göteborg.

Anders Rosén, KTH, och Martin Schreuder, Chalmers, står bakom den femtonde upplagan av ISSW, International Ship Stability Workshop, som sedan 1995 har varit ett årligt återkommande arrangemang där de senaste forskningsrönen kring fartygsstabilitet presenteras och diskuteras.

Plats för industrin
Ett 60-tal forskare kommer att vara på plats och workshopen är även värdefull för andra som är verksamma inom sjöfarten, exempelvis rederier, konsultföretag, sjöbefäl och myndigheter som Transportstyrelsen, Försvarets materielverk och Sjöfartsverket.

- Det viktigaste är att få till möten mellan forskare och utbyta idéer. Vi vill få till kortare presentationer inom samma ämnesområden och sen att det blir lång tid för samtal mellan de olika författarna och med publiken. Vi vill försöka skapa en informell dialog, säger Anders Rosén.

Brett innehåll
Workshopen pågår under tre dagar i juni och de åtta sessionerna täcker allt från skadestabilitet hos passagerarfartyg till validering av statistiska metoder. Här nedan de åtta olika sektionerna och vad de innehåller.

  • Skadestabilitet för passagerarfartyg – hur ser man till att fartyg är robusta efter att en skada skett.

- Just nu pågår ett revideringsarbete av reglerna för hur passagerarfartyg ska konstrueras för att klara av skador från till exempel kollisioner. Det handlar till stor del om att överföra resultat från modellförsök och avancerade simuleringsmodeller till metoder som är mer hanterbara vid designarbetet för nya fartyg, säger Martin Schreuder.

  • Rulldämpning – hur ett fartygs rullningsrörelse dämpas. Viktigt för såväl fartygets säkerhet som för komfort ombord.
  • Andra generationens intaktstabilitetskriterier – hur säkerställer man att intakta, fungerande fartyg är stabila. Pågående kriteriearbete inom IMO.
  • Operationella aspekter på ett fartygs stabilitet – hur ger man besättningen så bra förutsättningar som möjligt till att föra fram fartyget på ett säkert och effektivt sätt.

- Vi går emot en utveckling där man redan på designstadiet kommer att ta fram riktlinjer och ombordbaserade system, så att när man lämnar över fartyget till besättningen har de mycket större tekniska möjligheter att få stöd i att tolka rådande sjötillstånd i relation till fartygets egenskaper och att fatta bra beslut. Detta är en het fråga bland annat inom IMO, säger Anders Rosén.

  • Nya metoder för fartygsstabilitet

- En utmaning är att dra nytta av den ständigt ökande datorkapaciteten, att utveckla avancerade simuleringsmodeller och utnyttja dessa praktiskt i analys, design och även vid drift av fartyg, säger Anders Rosén.

  • Numeriska och stokastiska metoder - vågorna är typiskt stokastiska och hur modellerar man den oregelbundenheten och hur analyserar man fartygets responser som en stokastisk process.
  • Örlogsfartygs stabilitet – exempelvis extrema skrovformer och höga hastigheter innebär helt andra aspekter för fartygsstabilitet.
  • Validering av numeriska metoder - hur säkerställer man att numeriska, matematiska modeller stämmer överens med verkligheten?

Workshopen sker 13-15 juni i Stockholm. Mer information och anmälan här: http://www.shipstab.org/issw2016 


Dela på
Senaste nytt