Skip to main content

Sjöfarten använder tre gånger så mycket blå ammoniak som grön år 2050

15 Maj 2024

Enligt en ny studie från DNV kommer sjöfartens användning av ammoniak som bränsle öka från 2,3 miljoner ton per år 2030 till 245 miljoner ton per år 2050. Merparten av ammoniaken kommer att vara blå, vilken produceras genom infångning och bunkring av koldioxid.

Ammoniak, som i sig inte innehåller något kol, spås bli ett av framtidens stora sjöfartsbränslen. Idag produceras dock nästan all ammoniak (som främst används för tillverkning av konstgödsel) från kolväten vilket inte ger några fördelar ur klimatsynpunkt. Tanken är dock att framtidens sjöfartbränsle ska tillverkas av så kallad grön ammoniak, vilket produceras av grön el. Tillgången på grön el kommer dock att vara begränsad framöver och därför behövs andra klimatvänliga tekniker när framtidens sjöfartsbränsle ska framställas (idag körs inga fartyg på ammoniak). Här kommer blå ammoniak in i bilden. Denna typ av ammoniak produceras med naturgas eller kol som råmaterial, men koldioxiden som genereras vid produktionen fångas in och antingen lagras i underjordiska lager (så kalla CCS-teknik) eller används för andra ändamål.

Eftersom blå ammoniak tillverkas av fossil gas finns en diskussion kring om den överhuvudtaget kan klassificeras som ”koldioxidsnål”. Många anser dock att blå ammoniak är en del av övergången till en mer hållbar ammoniakproduktion och i sin nya rapport Availability of Green and Blue Ammonia in 2030 to 2050 skriver DNV att man betraktar både grön och blå ammoniak som ”rena”.

Så hur mycket ammoniak kommer sjöfarten att kräva i framtiden? Enligt DNV kommer utvecklingen gå i förhållandevis maklig takt fram till 2030 då efterfrågan går från noll till 2,3 miljoner ton per år (MTPA). Men sen sker en snabb ökning till 62 miljoner ton per år 2040 för att sedan accelerera till 245 miljoner ton per år 2050! Om kring 75 procent av ammoniaken kommer att bestå av blå ammoniak.

Världens ammoniakproduktion kommer att behöva ökas rejält. Ytterligare 200 miljoner ton om året kommer nämligen att krävas som råvara för kemikalier såsom konstgödsel år 2050, men här spås källan vara grått väte tillverkat från fossila bränslen (39%), följt av blått (35%) och grönt (26%).

Enligt rapporten kommer blå och grön ammoniak kosta ungefär lika mycket 2050 eftersom ”båda teknologiernas kostnadskurvor planar ut efter 2040". Ändå kommer det att produceras tre gånger mer blå ammoniak än grön. Detta beror, enligt DNV, på att dagens anläggningar för tillverkning av grå och brun ammoniak enklare kan konverteras till tillverkning för blå ammoniak än för tillverkning av grön.

Enligt rapporten kommer ammoniak kommer inte alls att användas för elproduktion, varken ensamt eller i samförbränning med kol eller naturgas, eftersom det skulle vara orimligt dyrt.

Ladda ner rapporten


Dela på