Skip to main content

Sjöfarten oförberedd på globala utmaningar och hot

12 november 2018

Stora internationella aktörer tror inte att sjöfarten är beredd att hantera de problem och hot som sannolikt kommer att påverka sektorn de kommande tio åren. Det visar en ny rapport från The Global Maritime Forum.

Rapporten Global Maritime Issues Monitor 2018, vars innehåll bygger på intervjuer med nyckelaktörer från mer än 50 länder, identifierar 17 globala utmaningar och hot som sannolikt kommer att drabba sjöfarten. Resultatet visar att den maritima industrin i mångt och mycket står oförberedd inför samtliga.

Än mer oroande är att man är minst förberedd på de hot som man tror mest sannolikt kommer att inträffa – cyberattacker och datastölder. Förutom en global ekonomisk kris och energiprisförändringar är dessutom cyberattacker och datastölder de hot som man tror kommer att ha störst effekt på sektorn.
– Det är förståeligt att man känner sig oförberedd på cyberattacker eftersom hotbilden  ständigt utvecklas och attackytorna växer, ju mer branschen tar del av de fördelar och möjligheter som samverkan, digitalisering och automation ger, säger Richard Smith-Bingham, Global Risk Center Director på Marsh & McLennan Companies, i rapporten.

Andra hot som sjöfarten är dåligt förberedd på är en global ekonomisk kris, geopolitiska spänningar och luftföroreningar. De två sistnämna hamnar också i topp på listan för vad man sannolikt tror kommer att inträffa.

I rapporten finns också ett kapitel som tittar närmare på hur koldioxidutläppen ska minskas. Det finns fyra nycklar för det: Förnybara bränslen, energieffektivare fartyg, drivmedel med lägre kolhalter och tekniker för att rena eller samla upp koldioxid. Det konstateras vidare att om IMO:s utsläppsmål ska nås till 2050 måste alla nycklar användas. Branschen saknar dock strategier för detta och är, förutom när det gäller att utveckla energieffektiviteten, dåligt förberedd på denna utmaning. Detta förklaras med att inget av alternativen för närvarande ses som tillräckligt mogna eller kostnadseffektiva för att kunna konkurrera med fossila bränslen. Rapporten förutspår därför att sjöfartens andel av globala växthusgasutsläpp kommer att fortsätta att öka.
– Det är en av branschens största utmaningar någonsin och kommer att kräva innovation, samarbete och investeringar från alla aktörer, säger Richard Turner, VD för the International Union of Marine Insurance.

The Global Maritime Forum är en internationell ideell organisation med säte i Köpenhamn som syftar till att förbättra den globala sjöfartssektorn. Forumet, som består av 14 partners, startades eftersom man upplevde att det fanns ett behov av en gemensam plattform för ledare på hög internationell nivå från hela maritima spektret för att driva positiv förändring för branschen och samhället.

Läs rapporten här


Dela på
Senaste nytt