Skip to main content

Tänk om LNG-fartyg kan köras på flera alternativa bränslen?

05 november 2021

Det brukar sägas att dagens LNG-fartyg ska köras på biogas framöver. Men varför göra sig beroende av ett enda fossilfritt bränsle vars tillgänglighet i framtiden är osäker? På flera håll börjar man nu titta närmare på möjligheten att bygga om och köra LNG-fartyg på ammoniak.

I brist på gröna alternativa bränslen har EU-kommissionen slagit fast att LNG är nödvändigt som övergångsbränsle. EU:s inställning har kritiserats av miljörörelsen som hävdar att användningen av LNG kommer att fördröja införandet av fossilfria bränslen. Även den svenska Energimyndigheten har ifrågasatt EU:s krav på utbyggnaden av en infrastruktur för det fossila bränslet.
Men faktum kvarstår. Ett snabbt byte till elektrobränslen och avancerade biobränslen är orealistiskt.

– Sanningen är att vi fortfarande har väldigt lite förnybar energi och väte eller koldioxidfria energiformer tillgängliga i Europa, sa Joaquim Nunes de Almeida, chef för energiintensiva industrier och mobilitet vid Europeiska kommissionens GD GROW, på en konferens om grön innovation inom den maritima sektorn för några veckor sedan.

Idag går mindre än en procent av världens fartyg på alternativa bränslen, men de kommer att bli fler. Enligt DNV har 12 procent av alla beställningar på nybyggnationer som görs idag alternativa drivsystem och så gott som alla ska gå på LNG. Så vilket fossilfritt bränsle ska sedan ta över?

– Ingen har det exakta svaret på hur detta kommer att utvecklas, men min magkänsla är att vi framöver kommer att se en kombination av olika teknologier, sa CLIA Europes Ukko Metsola på samma konferens.
– Så det kommer inte bara att vara ett bränsle, det kan finnas två olika bränslen i kombination med batteriteknologier och nya framdrivningstekniker, som alla uppfyller regulatoriska krav och som tillsammans skapar en fossilfri sjöfart

Han är förstås inte ensam om den magkänslan. I sin senaste Maritime forecast to 2050 tittar DNV GL närmare på hur ett LNG-fartyg skulle kunna byggas om till ett fartyg med dubbelbränslemotor som också kan köra på ammoniak. Här finns förstås rejäla utmaningar. Motorer kommer att behöva modifieras liksom fartygets tankar. Ammoniak är bara hälften så energitätt som LNG. Det innebär att körsträckan minskar för ett fartyg som konverterar från LNG till ammoniak med hjälp av befintliga tankar. Kompenserade åtgärder, som till exempel bränslelagring, kommer att krävas skriver DNV. Ammoniak är dessutom betydligt tyngre än LNG vilket kommer kräva förstärkning av bränsletankarna. Eftersom ammoniak också är giftigare än metan kommer andra krav ställas på till exempel säkerhetsavstånd, ventilation och tankanslutningsområden.

Men det är klart att en konvertering är möjlig. Samma dag som detta skrivs kommer nyheten att Wärtsilä går samman med Simon Møkster Shipping för att undersöka möjligheterna att utveckla en dubbelbränslemotor som har ammoniak som primärbränsle och LNG som alternativ. Fördelarna med det är förstås många, inte minst ur ett tillgänglighetsperspektiv. Eller som DNV skriver:  ”Antag att det är 30 % sannolikhet att ett av de fossilfria bränslealternativen (som ammoniak, biodiesel, metanol) inte finns tillgängligt vid behov. Om ett fartyg då kan använda två av dessa bränslen, sjunker risken bli utan bränsle från 30 % till 9 %. Om fartyget kan använda tre bränslen, sjunker risken till 3%. Att göra ett fartyg redo för olika bränslelösningar kan ses som en försäkringspremie mot risken att bli strandsatt.”

Till DNVs Maritime forecast to 2050


Dela på