Skip to main content

Unga svenska sjömän dör oftare än andra i hjärt-kärlsjukdom

16 december 2019

Män under 46 år och som jobbar på däck eller i maskin löper en ökad risk att dö i hjärt-kärlsjukdom och nästan en dubblerad risk att dö i stroke jämfört med andra. Det visar en ny svensk studie som publicerats i International Archives of Occupational and Environmental health.

Löper man större risk att dö i hjärtinfarkt eller stroke om man arbetar på sjön? Det beror på. När forskarna bakom registerstudien först analyserade 85 000 svenska sjöman hittade man först inga förhöjda risker.

– Men som forskare måste ju man alltid gå vidare i sina analyser. Så vi delade upp sjömännen i två grupper: de som arbetat på passagerarfartyg och de som arbetat på olika typer av fartyg, säger Helena Eriksson, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska.

Och då upptäckte man skillnader. För de som arbetat enbart på passagerarfartyg fanns ingen förhöjd risk för död i hjärt-kärlsjukdom, medan det fanns det i den andra gruppen – speciellt bland män som var under 46 år och som arbetat på däck eller i maskin.

– Det var förvånande. Vi hade trott att risken skulle öka högre upp i åldrarna.

Finns det några tankar om varför det är just den här gruppen med unga män som drabbas?
– Generellt sett insjuknar fler män än kvinnor i hjärt-kärlsjukdom. Eftersom det handlar om en registerstudie med statistiska resultat kan vi bara spekulera om vilka faktorer som ligger bakom, men det är klart att arbetsmiljön ser olika ut beroende på vad du jobbar med, säger Helena Eriksson och fortsätter:
– Förutom livsstil så är buller en riskfaktor för att utveckla hjärtinfarkt, liksom skiftarbete och stress.

Trots att de unga männen löper högre risk att dö än andra så löper de inte högre risk att insjukna. Hur går den ekvationen ihop? Det handlar förmodligen inte bara om, som är lätt att tro, att man är ute på sjön och långt ifrån sjukvård.

– Man måste också beakta att det handlar om en viss åldersgrupp. Varför dör just de?  Varför just de som jobbat 10 till 20 år till sjöss och varför just vissa yrkeskategorier?

Studien kunde inte påvisa någon säkerställd statistik på ökad risk för kvinnliga sjömän att dö i hjärtkärlsjukdom. Däremot löper de, precis som männen, en ökad risk att dö överhuvudtaget.

– Vad det beror på och varför den totala dödligheten är ökad vet vi inte. Nästa steg för oss är att söka finansiering för att kunna undersöka det, säger Helena Eriksson.


Fotnot: Artikeln Mortality from cardiovascular disease in a cohort of Swedish seafarers har författats av Helena Eriksson, Karl Forsell och Eva Andersson

Läs rapporten här


Dela på