Skip to main content

Världens grönaste kryssningsfartyg diskuterades i Göteborg

22 juni 2017

Peace Boat är en av Japans största civilsamhällesorganisationer och bedriver sin verksamhet på ett fartyg som seglar jorden runt och förespråkar Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål samt utbildar inom hållbarhet, multikulturell kommunikation, forskning, främjande och företagande. Nu börjas arbetet med att bygga organisationens nya flaggskepp, Ecoship - världens grönaste kryssningsfartyg. Tomas Kåberger, ordförande för stiftelsen Japan Renewable Energy Foundation och professor på Chalmers, är en av projektets rådgivare.

För fyra år sedan besökte Yoshioka Tatsuya, grundare och chef för Peace Boat och Ecoship Project, dåvarande Lighthouse och Chalmers i Göteborg för att diskutera möjligheten att bygga och driva miljövänligare fartyg. Nu var han tillbaka på besök tillsammans med Maria de la Fuente,  Co-director för Ecoship Project, och Andrés Molina, projektledare för fartygsbygget. Deltagare på möte från Chalmers och Institutionen Mekanik och Maritima vetenskaper var Angela Hillemyr, Henrik Pahlm, Lennart Josefson och Per Lövsund samt från Lighthouse, Åsa Burman. På mötet presenterades respektive verksamheter med fokus på vad Ecoship Project innebär och eventuella möjligheter för samverkan, fortsättning följer förhoppningsvis med svensk medverkan!

Ett genomsnittligt kryssningsfartyg har 3000 passagerare och genererar 80.000 liter avfall dagligen enligt Environmental Protection Agency, EPA. Många oceangående fartyg har gammal teknik och går fortfarande på bunkerolja. Projektet Ecoship ska resultera i ett koldioxidsnålt kryssningsfartyg med innovativa tekniska lösningar som ska stå som modell för vad den maritima sektorn kan åstadkomma.

En rad strikta miljömål är uppställda och bland annat ska CO2-utsläppen minska med 40% jämfört med ett kryssningsfartyg byggt före år 2000 och minska med 30% jämfört med nuvarande kryssningsfartyg.

Fartyget ska kunna gå på fyra olika bränslen, LNG, Metanol, MDO och biodiesel och fartyget ska vara anpassad för kostnadseffektiv retrofitting av ny teknik. Fartyget ska dessutom förses med tio infällbara segel, tio vindturbiner och stora ytor med solpaneler för att kunna bli så energieffektivt som möjligt. Vatten- och avloppssystemet ska vara slutet och inga utsläpp ska ske från fartyget.

Skrovet är ursprungligen inspirerat av formen på en val och är designat för att vara så bränsleeffektivt som möjligt, förhoppning är det minskar bränsleåtgången med 5 procent.

Arbetet med Ecoship började 2014 och i våras tecknades en avsiktsförklaring med Arctech Helsinki Shipyard om att bygga fartyget. Våren 2020 ska fartyget stå färdigt.

Läs mer om Ecoship här: http://ecoship-pb.com/

Deltagarna på Ecoship-mötet på Chalmers. Lennart Josefson, Henrik Pahlm, Tomas Kåberger, Maria de la Fuente, Andrés Molina, Åsa Burman, Yoshioka Tatsuya, Angela Hillemyr och Per Lövsund.

Dela på